Họp nghiệm thu Dự thảo soát xét TCVN 6476:1999 “Gạch bê tông tự chèn”

Ngày 11/08/2017 04:35
Ngày 11/8/2017 Hội đồng Khoa học kỹ thuật Viện Vật liệu xây dựng (VLXD) họp nghiệm thu Dự thảo soát xét TCVN 6476:1999 “Gạch bê tông tự chèn” mã số TC 100-16 do ThS. Nguyễn Kiên Cường làm chủ nhiệm dự án. PGS.TS. Lương Đức Long – Viện trưởng làm Chủ tịch Hội đồng với sự tham gia của các chuyên gia đến từ các trường đại học, Hội vật liệu, doanh nghiệp, viện nghiên cứu.

Chưa có ảnh

Gạch bê tông tự chèn ngày càng được sử dụng phổ biến trong xây dựng: như sân các khu chung cư, công viên, vỉa hè, lối đi bộ,… Tùy thuộc vào quy mô, cảnh quan công trình mà sử dụng vật liệu lát có kích thước, màu sắc và độ chính xác khác nhau. TCVN 6476:1999 “Gạch bê tông tự chèn” sau nhiều năm sử dụng đã cho thấy một số bất cập, chưa phù hợp cần được soát xét.

Dự thảo soát xét TCVN 6476:1999 “Gạch bê tông tự chèn được biên soạn chấp nhận BS EN 1338:2003. Dự thảo soát xét tiêu chuẩn được Hội đồng KHKT thảo luận các nội dung trong tiêu chuẩn như sau:

- Tên tiêu chuẩn “Gạch bê tông tự chèn”.

- Nội dung của tiêu chuẩn cũng được Hội đồng xem xét và góp ý qua các phần: Phạm vi áp dụng; Tài liệu viện dẫn; Thuật ngữ và định nghĩa; Yêu cầu đối với vật liệu; Yêu cầu đối với sản phẩm; Đánh giá tính phù hợp; Ghi nhãn; Báo cáo thử nghiệm và các Phụ lục.

Sau khi thảo luận, Hội đồng KHKT Viện VLXD đánh giá cao những cố gắng của nhóm thực hiện dự án và nhất trí thông qua Dự thảo tiêu chuẩn và Thuyết minh trên cơ sở chỉnh sửa, hoàn thiện theo các góp ý của Hội đồng, các chuyên gia để trình Bộ Xây dựng nghiệm thu theo quy định. 

Trung tâm Thông tin