Vật liệu xây dựng, Nghiên cứu Vật liệu xây dựng, Công nghệ Vật liệu xây dựng, Kiểm định Vật liệu xây dựng, Chứng nhận Vật liệu xây dựng, vat lieu xay dung, nghien cuu vat lieu xay dung, cong nghe vat lieu xay dung, kiem dinh vat lieu xay dung, chung nhan vat lieu xay dung,

Thành tựu nổi bật

Ngày 15/08/2014 02:47
 

GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM (VIFOTEC)

Năm 1999:
- Công nghệ sản xuất xi măng giếng khoan chủng loại G;
- Công nghệ sản xuất gạch chịu lửa cao nhôm.

Năm 2000:
- Công nghệ sản xuất bê tông chịu lửa ít xi măng;
Công nghệ sản xuất gạch chịu lửa cao nhôm kết dính alumô phốt phát.

Năm 2001:
- Công nghệ sản xuất phụ gia siêu dẻo để chế tạo bê tông có độ sụt cao
.

Năm 2004:
- Công nghệ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải nylon và chất thải hữu cơ;
Nghiên cứu công nghệ tái chế nhựa PET phế thải để sản xuất một số chế phẩm xây dựng.

Năm 2012:
- Nghiên cứu chế tạo bê tông chịu lửa không xi măng cho ngành công nghiệp luyện kim
.


BẰNG ĐỘC QUYỀN GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

- Công nghệ sản xuất xi măng bền sun phát cao chứa Bari (HSCR-B40);
- Công nghệ sản xuất xi măng giếng khoan chủng loại G.


CHỨNG NHẬN QUYỀN TÁC GIẢ

- Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất thủy tinh cách điện cao thế dạng đứng 10, 20, 35KV;
Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất men trắng đục cho công nghiệp gốm sứ trên cơ sở Silicat Zircon Việt Nam;
Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất phụ gia dẻo hoa cho bê tông từ dịch kiềm đen của các nhà máy giấy dùng nguyên liệu hỗn hợp.


​BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ

- Vật liệu gia cố trên cơ sở xi măng;
- Xi măng đa cấu tử bền sun phát và nước biển.