Thành tựu nổi bật

Ngày 15/08/2014 02:47
 

GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM (VIFOTEC)

Năm 1999:
- Công nghệ sản xuất xi măng giếng khoan chủng loại G;
- Công nghệ sản xuất gạch chịu lửa cao nhôm.

Năm 2000:
- Công nghệ sản xuất bê tông chịu lửa ít xi măng;
Công nghệ sản xuất gạch chịu lửa cao nhôm kết dính alumô phốt phát.

Năm 2001:
- Công nghệ sản xuất phụ gia siêu dẻo để chế tạo bê tông có độ sụt cao
.

Năm 2004:
- Công nghệ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải nylon và chất thải hữu cơ;
Nghiên cứu công nghệ tái chế nhựa PET phế thải để sản xuất một số chế phẩm xây dựng.

Năm 2012:
- Nghiên cứu chế tạo bê tông chịu lửa không xi măng cho ngành công nghiệp luyện kim
.


BẰNG ĐỘC QUYỀN GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

- Công nghệ sản xuất xi măng bền sun phát cao chứa Bari (HSCR-B40);
- Công nghệ sản xuất xi măng giếng khoan chủng loại G.


CHỨNG NHẬN QUYỀN TÁC GIẢ

- Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất thủy tinh cách điện cao thế dạng đứng 10, 20, 35KV;
Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất men trắng đục cho công nghiệp gốm sứ trên cơ sở Silicat Zircon Việt Nam;
Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất phụ gia dẻo hoa cho bê tông từ dịch kiềm đen của các nhà máy giấy dùng nguyên liệu hỗn hợp.


​BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ

- Vật liệu gia cố trên cơ sở xi măng;
- Xi măng đa cấu tử bền sun phát và nước biển.