Giới thiệu chung

Ngày 22/03/2020 15:28
 

Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) thành lập ngày 4/11/1969, là Viện nghiên cứu khoa học và công nghệ quốc gia về vật liệu xây dựng (VLXD),
phục vụ công tác quản lý Nhà nước và phát triển công nghiệp VLXD trong phạm vi toàn quốc.

Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Huân chương Độc lập hạng Nhất
cho Viện VLXD tại Lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Viện
(năm 2014)

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân thừa ủy quyền Chủ tịch nước
trao Huân chương Độc lập hạng Nhì  cho Viện VLXD
(năm 2009)

 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân
thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao Huân chương Độc lập hạng Ba
(năm 2004)

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Mạnh Kiểm
thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất
(năm 1999)