VIBM: Họp nghiệm thu Đề tài "Nghiên cứu sử dụng tro nhiệt điện thay thế cốt liệu tự nhiên để chế tạo tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ đùn ép"

Ngày 24/03/2024 02:31
Sáng ngày 22/3/2024, Hội đồng KHCN Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) đã họp đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài độc lập cấp Nhà nước “Nghiên cứu sử dụng tro nhiệt điện thay thế cốt liệu tự nhiên để chế tạo tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ đùn ép”, mã số ĐTĐL.CN 99/21, do PGS.TS Lê Trung Thành làm chủ nhiệm. TS. Nguyễn Quang Hiệp - Viện trưởng VIBM chủ trì cuộc họp.

Chưa có ảnh

PGS.TS. Lê Trung Thành báo cáo tại buổi Họp nghiệm thu đề tài

>> Xem phim tại đây

Tại buổi họp nghiệm thu, thay mặt nhóm nghiên cứu, chủ nhiệm đề tài PGS.TS Lê Trung Thành đã báo cáo kết quả thực hiện các nội dung nghiên cứu của đề tài theo thuyết minh đã đăng ký với Bộ Khoa học và Công nghệ.

Chủ nhiệm đề tài PGS.TS Lê Trung Thành đã khái quát nêu lên hiện trạng ở nước ta hiện nay với trữ lượng tro xỉ nhiệt điện tồn đọng là rất lớn, trong khi hoạt động khai thác nguồn cốt liệu tự nhiên (cát, đá,…) đang và sẽ ngày càng được kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo vệ tài nguyên, hạn chế những  ảnh hưởng tiêu cực đối với môi trường và hệ sinh thái. Do đó, việc nghiên cứu sử dụng tro nhiệt điện thay thế cốt liệu tự nhiên để chế tạo tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn là rất cần thiết. Mục tiêu của đề tài là làm chủ công nghệ sản xuất tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ đùn ép sử dụng tro nhiệt điện chưa qua xử lý thay thế cốt liệu tự nhiên có chất lượng đáp ứng TCVN 11524:2016.

Tại cuộc họp, nhóm nghiên cứu đã báo cáo các kết quả nghiên cứu chính của đề tài, với các nội dung cụ thể như:

- Tổng quan về sử dụng tro nhiệt điện thay thế cốt liệu tự nhiên và công nghệ sản xuất tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn trên thế giới và Việt Nam.

- Nghiên cứu phương pháp lựa chọn thành phần và thiết kế cấp phối bê tông sử dụng cốt liệu tro nhiệt điện thay thế cốt liệu tự nhiên.

- Nghiên cứu, đánh giá các tính chất của bê tông sử dụng cốt liệu tro nhiệt điện thay thế cốt liệu tự nhiên. 

- Sản xuất thử nghiệm tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ đùn ép sử dụng tro nhiệt điện thay thế cốt liệu tự nhiên tại nhà máy và ứng dụng thi công lắp dựng kết cấu tường từ các tấm tường tại công trình xây dựng.

- Xây dựng bộ tài liệu về Quy trình công nghệ sản xuất tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn sử dụng tro nhiệt điện chưa qua xử lý thay thế tối thiểu 60% cốt liệu tự nhiên và Hướng dẫn kỹ thuật thi công và nghiệm thu tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn sử dụng tro nhiệt điện trong công trình xây dựng.


TS. Nguyễn Quang Hiệp - Viện trưởng VIBM phát biểu tại buổi Họp nghiệm thu đề tài

Sau phần trình bày của chủ nhiệm đề tài, Hội đồng Khoa học công nghệ VIBM đã thảo luận, đưa ra các ý kiến nhận xét, góp ý nội dung, thống nhất nghiệm thu và yêu cầu nhóm thực hiện đề tài tiếp tục hoàn thiện báo cáo theo góp ý của Hội đồng, để trình Bộ Khoa học và Công nghệ nghiệm thu theo quy định.

Một số hình ảnh tại buổi họp nghiệm thu:Trung tâm Xi măng và Bê tông

Thăm dò ý kiến

Lĩnh vực nào bạn quan tâm nhiều nhất trên website?OK  Kết quả