Viện Vật liệu xây dựng ký Biên bản ghi nhớ (MoU) hợp tác với Hội đồng Môi trường Vinyl Hàn Quốc (KOVECO)

16/06/2015
Ngày 09/6/2015, Viện Vật liệu xây dựng đã tiếp và làm việc với KOVECO cùng đại diện một số tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi trường, sản xuất và tái chế nhựa PVC đến từ Hàn Quốc.
Xem tiếp

Viện VLXD làm việc với công ty B & B - Hàn Quốc

14/12/2010
Ngày 9/12/2010, Viện VLXD đã làm việc với Công ty B&B (Hàn quốc) về việc mở rộng hợp tác giữa hai bên trong việc phát triển sản phẩm ceramic coating tại Việt Nam.
Xem tiếp