VIBM: Hội nghị cán bộ viên chức và triển khai kế hoạch công tác năm 2020

Ngày 16 tháng 1 năm 2020 Viện Vật liệu xây dựng (VLXD) tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức, tổng kết năm 2019 và triển khai kế hoạch công tác năm 2020.

Sự kiện

Sản phẩm & Dịch vụ

Sản phẩm & Dịch vụ

Thăm dò ý kiến

1. Lĩnh vực nào bạn quan tâm nhiều nhất trên website?OK  Kết quả