Text/HTML

Tin tức nổi bật

VIBM: TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC ĐÀO TẠO

Nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển và hội nhập, Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) đã đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế, trong đó có chương trình hợp ...
Tin tức nổi bật

Phim giới thiệu Viện

Phim giới thiệu Viện

Thí nghiệm – Kiểm định – Chứng nhận

Thí nghiệm – Kiểm định – Chứng nhận

Sản phẩm & Dịch vụ

Sản phẩm & Dịch vụ