Lãnh đạo viện

Ngày 21/03/2020 21:10
 

PGS.TS. LÊ TRUNG THÀNH

Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng

>> Các công trình nghiên cứu khoa học

TS. MAI NGỌC TÂM

Phó Viện trưởng

>> Các Công trình nghiên cứu khoa học

TS. LƯU THỊ HỒNG

Phó Viện trưởng

THS. NGUYỄN VĂN HUYNH

Phó Viện trưởng

 

Trung tâm Thông tin