Họp nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Thử nghiệm phản ứng với lửa – Xác định tổng nhiệt lượng khi cháy (nhiệt trị)”

Ngày 22/06/2017 05:14
Ngày 20/6/2017 Hội đồng Khoa học kỹ thuật Viện Vật liệu xây dựng họp nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Thử nghiệm phản ứng với lửa – Xác định tổng nhiệt lượng khi cháy (nhiệt trị)” mã số TC 34 -16 do ThS. Nguyễn Thị Kim làm chủ nhiệm dự án. Phó Viện trưởng Nguyễn Văn Huynh làm Chủ tịch Hội đồng đồng với sự tham gia của các chuyên gia đến từ các trường đại học, Hội vật liệu chuyên ngành, doanh nghiệp, Viện nghiên cứu.

Chưa có ảnh

Trong hệ thống tiêu chuẩn về an toàn cháy cho nhà và công trình, để được xếp vào nhóm vật liệu xây dựng an toàn cháy thì vật liệu phải được thử nghiệm tính không cháy và tổng nhiệt lượng khi cháy. Trong đó chỉ tiêu tổng nhiệt lượng khi cháy là chỉ tiêu quan trọng  ảnh hưởng tới nguy cơ  và phát triển đám cháy. Đối với các nhà chung cư, tòa nhà đa năng có trung tâm thương mại thường có lượng rất lớn các  chất dễ cháy như đồ nhựa, vải, sợi, gỗ, giấy,… khi cháy nhiệt lượng bức xạ tỏa ra đủ để gây cháy cho các khu vực chưa có ngọn lửa phát sinh các đám cháy mới.

Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Thử nghiệm phản ứng với lửa – Xác định tổng nhiệt lượng khi cháy (nhiệt trị)” được biên soạn chấp nhận ISO 1716:2010. Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia được Hội đồng KHKT thảo luận các nội dung trong các phần của bộ tiêu chuẩn như sau:

- Tên tiêu chuẩn “Thử nghiệm phản ứng với lửa – Xác định tổng nhiệt lượng khi cháy (nhiệt trị)” với các phần:

- Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định tổng nhiệt lượng khi cháy (Q) của các sản phẩm ở điều kiện thể tích không đổi trong thiết bị bom nhiệt lượng;

- Tài liệu viện dẫn; Thuật ngữ và định nghĩa; Nguyên tắc; Thiết bị và dụng cụ; Thuốc thử và vật liệu; Mẫu thử; Cách tiến hành; Biểu thị kết quả; Báo cáo thử nghiệm; Tính hợp lệ của các kết quả thử nghiệm; Các Phụ lục; Thư mục tài liệu tham khảo.

Sau khi thảo luận, Hội đồng KHKT Viện VLXD nhất trí thông qua dự thảo tiêu chuẩn và thuyết minh trên cơ sở chỉnh sửa, hoàn thiện theo các góp ý của Hội đồng và các ý kiến chuyên gia để trình Bộ Xây dựng nghiệm thu theo quy định. 

Trung tâm Thông tin