Họp nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn “Chất lượng đất – Xác định hệ số thấm của vật liệu xốp bão hòa sử dụng thiết bị đo độ thấm màng linh hoạt”

Ngày 14/06/2017 05:10
Ngày 13/6/2017 Hội đồng Khoa học kỹ thuật Viện Vật liệu xây dựng (VLXD) họp nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Chất lượng đất – Xác định hệ số thấm của vật liệu xốp bão hòa sử dụng thiết bị đo độ thấm màng linh hoạt” mã số RD 122-16TX do ThS. Khổng Thị Giang làm chủ nhiệm dự án. PGS.TS. Lương Đức Long - Viện trưởng làm Chủ tịch Hội đồng đồng với sự tham gia của các chuyên gia đến từ các trường đại học, Viện nghiên cứu.

Hệ số thấm của vật liệu xốp bão hòa có vai trò quan trọng trong việc đánh giá chất lượng các loại vật liệu được sử dụng làm nền công trình. Tiêu chuẩn phương pháp thử hệ số thấm của vật liệu xốp bão hòa giúp cho các đơn vị có cơ sở sử dụng vật liệu, và các nhà quản lý có căn cứ đánh giá chất lượng vật liệu do các đơn vị sử dụng trong công trình.

Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Chất lượng đất – Xác định hệ số thấm  của vật liệu xốp bão hòa sử dụng thiết bị đo độ thấm màng linh hoạt” được biên soạn chấp nhận ISO 17313:2004. Dự thảo tiêu chuẩn được Hội đồng KHKT thảo luận các nội dung trong tiêu chuẩn như sau:

- Tên tiêu chuẩn: đổi thành “Chất lượng đất – Xác định hệ số thấm của vật liệu xốp bão hòa sử dụng thiết bị đo độ thấm màng mềm”;

- Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn quy định phương pháp thử trong phòng thử nghiệm xác định hệ số thấm của vật liệu xốp bão hòa nước sử dụng thiết bị đo thấm màng mềm áp dụng cho các mẫu đất (đất sét, sét pha cát, phù sa,…) ở dạng nguyên khai hoặc đầm nén.

- Thuật ngữ và định nghĩa/ Mục đích sử dụng/ Dịch thấm/ Thiết bị và dụng cụ/ Mẫu thử/ Cách tiến hành/ Biểu thị kết quả/ Báo cáo thử nghiệm/ Thư mục tài liệu tham khảo.

Sau khi thảo luận, Hội đồng KHKT Viện VLXD nhất trí thông qua dự thảo TCVN  và Thuyết minh trên cơ sở chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo theo các góp ý của Hội đồng, các ý kiến chuyên gia để trình Bộ Xây dựng nghiệm thu theo quy định. 

Trung tâm thông tin