Thông báo gia hạn nộp Abstract

Ngày 08/06/2019 03:01

Chưa có ảnh

Trong thời gian qua hội thảo quốc tế về vật liệu xây dựng "Khoa học và công nghệ vật liệu xây dựng vì sự phát triển bền vững" (ICBM2019) đã đón nhận được rất nhiều sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp và các nhà nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực VLXD.
Để đáp ứng yêu cầu của nhiều doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu muốn đăng ký bài viết trong hội thảo, Ban tổ chức ICBM 2019 đã gia hạn thêm thời gian nhận bài đến ngày 01/07/2019.
Ngoài ra, thời gian thông báo các bài viết được lựa chọn, ban tổ chức sẽ công bố vào ngày 08/07/2019.
Mọi thông tin chi tiết xin xem tại Website chính thức của hội thảo www.vicbm.org.


Thông tin chi tiết, xin liên hệ với Ban Tổ chức:

Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng

Địa chỉ: 235 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại:  (+84) 243.858.2217
Fax: (+84) 243.858.1112
Email: vienvlxd@vibm.vn
Website: www.vibm.vn

VLXD