VIBM: Thực hiện các phép thử của phòng thí nghiệm VILAS 003

Ngày 16/07/2018 04:25
Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) có năng lực thực hiện các phép thử về tính chất, thành phần, khoáng vật,… của vật liệu xây dựng. Danh mục các phép thử gồm có 241 phép thử cụ thể được công nhận trong Quyết định số 328.2018/QĐ-VPCNCL ngày 11/7/2018.

Phòng Thí nghiệm VILAS 003 thuộc VIBM phù hợp theo ISO/IEC 17025:2005. >> Xem chi tiết…

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

            Trung tâm Kiểm định Vật liệu xây dựng – VIBM
            ĐT: 024.38582216 / 024.8582217
            Email: centestvilas003@gmail.com / vienvlxd@vibm.vm
            Website: http://vibm.vn

Trung tâm Thông tin