Họp thông qua Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia: Đỉnh hố thu và đỉnh hố ga

Ngày 24/04/2018 05:21
Ngày 24/4/2018 Hội đồng Khoa học kỹ thuật Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) họp thông qua Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Đỉnh hố thu và đỉnh hố ga làm bằng gang”; “ Đỉnh hố thu và đỉnh hố ga làm bằng thép hoặc hợp kim nhôm”; “Đỉnh hố thu và đỉnh hố ga làm bằng bê tông cốt thép” mã số TC 27,29,29-17 do KS. Nguyễn Đức Thịnh làm chủ nhiệm dự án và Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Đỉnh hố thu và đỉnh hố ga làm bằng vật liệu composite”; “Đỉnh hố thu và đỉnh hố ga làm bằng polypropylene (PP), polyethylene (PE) hoặc nhựa polyvinylchloride không hóa dẻo (U-PVC)” mã số TC 30,31-17 do KS. Phạm Bằng hải làm chủ nhiệm dự án. TS. Lê Trung Thành - Viện trưởng làm Chủ tịch Hội đồng với sự tham gia của các chuyên gia đến từ các trường đại học, Hội vật liệu, doanh nghiệp, viện nghiên cứu.

Chưa có ảnh

Trong mạng lưới thoát nước có giếng thăm, giếng kiểm tra, giếng đầu nối vào công trình đô thị, giếng rửa cống, giếng chuyển bậc và giếng thu nước mưa. Đỉnh hố thu là thuật ngữ chỉ phần đỉnh giếng thu nước mưa bao gồm khung, song chắn rác và có hoặc không nắp. Đỉnh hố thu và đỉnh hố ga là hai sản phẩm sử dụng phổ biến trong công trình giao thông đô thị, được chế tạo từ nhiều loại vật liệu khác nhau như gang, thép hoặc hợp kim nhôm, bê tông cốt thép, vật liệu composite và các loại vật liệu nhựa PP, PE, hoặc U-PVC.

Năm 2017, VIBM đã thực hiện chuyển dịch chấp nhận BS EN 1-124:2015 “Đỉnh hố thu và đỉnh hố ga cho khu vực đi bộ và phương tiện giao thông - Phần 1: Định nghĩa, phân loại, nguyên tắc chung về thiết kế, yêu cầu tính năng và phương pháp thử”. Để đồng bộ, các dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Đỉnh hố thu và đỉnh hố ga làm bằng gang”; “ Đỉnh hố thu và đỉnh hố ga làm bằng thép hoặc hợp kim nhôm”; “Đỉnh hố thu và đỉnh hố ga làm bằng bê tông cốt thép”; “Đỉnh hố thu và đỉnh hố ga làm bằng vật liệu composite”; “Đỉnh hố thu và đỉnh hố ga làm bằng polypropylene (PP), polyethylene (PE) hoặc nhựa polyvinylchloride không hóa dẻo (U-PVC)” được biên soạn chấp nhận BS EN 2,3,4,5,6-124:2015.

Phạm vi áp dụng: Các tiêu chuẩn này quy định cho đỉnh hố ga và đỉnh hố thu, giếng kiểm tra làm bằng các vật liệu gang, thép hoặc hợp kim nhôm, bê tông cốt thép, vật liệu composite và các loại vật liệu nhựa PP, PE, U-PVC có kích thước thông thủy nhỏ hơn hoặc bằng 1000mm, lắp đặt  tại các khu vực dành cho người đi bộ và phương tiện giao thông lưu thông.

Sau khi thảo luận, Hội đồng KHKT VIBM nhất trí thông qua các dự thảo tiêu chuẩn quốc gia và thuyết minh trên cơ sở chỉnh sửa, hoàn thiện theo các góp ý của Hội đồng và tiếp tục lấy các ý kiến góp ý của chuyên gia, tổ chức trên website của VIBM http://www.vibm.vn và tiếp đó trình Bộ Xây dựng nghiệm thu theo quy định. 

Trung tâm Thông tin

Tags: TCVN