VIBM: Nghiên cứu, phát triển và đóng góp vào sự nghiệp 60 năm ngành xây dựng

Ngày 24/04/2018 06:22
Nhìn lại chặng đường 60 năm truyền thống của ngành Xây dựng Việt Nam (29/4/1958 – 29/4/2018) và những kết quả mà các thế hệ tập thể CBVC Viện Vật liệu xây dựng đã đạt được trong 49 năm hình thành và phát triển của mình, Viện Vật liệu xây dựng luôn tự hào là một đơn vị đầu ngành về nghiên cứu, phát triển vật liệu xây dựng, luôn lớn mạnh, năng động và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành.

Chưa có ảnh

Dưới đây là một bài viết ghi nhận lại những kết quả đã đạt được do Báo Xây dựng thực hiện và đăng trong số 33+34+35+36 tháng 4/2018:  


>> Xem chi tiết bài báo

Trung tâm Thông tin