Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày 26/01/2018 06:41
Ngày 26/1/2018, Đảng bộ Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Tham dự Hội nghị có đồng chí (đ/c) Lương Đức Long - Viện trưởng - Bí thư Đảng ủy VIBM, đ/c Nguyễn Văn Huynh – Phó Viện trưởng - Phó Bí thư Đảng ủy VIBM cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ VIBM và các đồng chí Đảng viên.

Chưa có ảnh

Mở đầu Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Lương Đức Long thay mặt Đảng bộ VIBM báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017, VIBM đã thực hiện được một số công việc, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị và thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Đảng ủy VIBM đã luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Xây dựng và Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng, đồng thời chủ động tích cực thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu trọng tâm theo chương trình, kế hoạch đã đề ra từ đầu năm.

Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2016, ngay từ đầu năm, Đảng ủy lãnh đạo VIBM và các tổ chức đoàn thể đã có Nghị quyết về kế hoạch công tác năm 2017 với 7 mục tiêu trọng tâm và hàng tháng đều có Nghị quyết để lãnh đạo triển khai các nhiệm vụ đã đề ra một cách cụ thể, chi tiết hơn. Vì vậy, Đảng bộ luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ chính trị và đóng góp tích cực trong công tác xây dựng Đảng.

Trong công tác phục vụ quản lý nhà nước, năm 2017 VIBM đã thực hiện 13 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, tham gia tích cực vào công tác tư vấn lập quy hoạch và phát triên ngành VLXD trong sự phát triển bền vững gắn liền với bảo vệ nguồn khoáng sản và môi trường sinh thái. Năm 20017, VIBM thực hiện 3 dự án Quy hoạch phụ vụ cho công tác quản lý nhà nước. Ngoài ra, VIBM đã chủ động ký hợp đồng thực hiện các dự án quy hoạch phát triển VLXD đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 cho 12 tỉnh: Bắc Kạn, Phú Thọ, Lạng Sơn, Hà Nam, Gia Lai, Sơn La, Hải Phòng, Cao Bằng, Đà Nẵng, Quảng Trị, Tây Ninh, Bình Phước.

Thực hiện công tác kiểm soát chất lượng hàng hóa VLXD theo Quy chuẩn QCVN16/2014/BXD của Bộ Xây dựng và chứng nhận chất lượng sản phẩm VLXD phù hợp tiêu chuẩn theo Thông tư số 28/12/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ, VIBM đã cấp 135 chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn cho các đơn vị sản xuất VLXD trong nước và 75 giấy chứng nhận đánh giá giám sát.

VIBM đã tham gia tích cực và có hiệu quả vào công tác quản lý chất lượng VLXD. VIBM là thành viên tích cực trogn mạng lưới kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam, hội các phòng thử nghiệm Việt Nam, tham gia vào tổ chuyên gia Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình trọng điểm,…

Đối với công tác nghiên cứu khoa học, VIBM đã triển khai tổng cộng 96 đề tài, dự án từ các nguồn vốn khác nhau, trong đó có 80 nhiệm vụ vốn ngân sách Nhà nước (NSNN), 10 nhiệm vụ vốn ngân sách địa phương, 06 nhiệm vụ vốn doanh nghiệp. Trong số 80 nhiệm vụ vốn NSNN, có 41 nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm trước sang năm 2017 và 39 nhiệm vụ giao mới năm 2017.

Các hoạt động sự nghiệp có thu của Viện đạt doanh thu và tỷ suất lợi nhuận tăng so với năm 2016. Các đơn vị đã có nhiều cố gắng triển khai các nhiệm vụ được giao và tìm kiếm công việc nên hoạt động dịch vụ có thu vẫn giữ được ổn định, nhờ vậy đời sống và thu nhập của CBVC được đảm bảo. Việc chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo VIBM luôn bám sát và tuân thủ các nghị quyết của đảng ủy. Kết quả, năm 2017 VIBM đã hoàn thành tốt 07 nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy VIBM đã lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng. Vận động toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức tham gia tích cực cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy VIBM đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp Đảng ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều lệ Đảng và thực hiện nhiệm vụ Đảng ủy giao. Các chi bộ trực thuộc, toàn thể đảng viên của Đảng bộ đã nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, cấp ủy cấp trên và của Đảng ủy VIBM; gương mẫu trong chấp hành pháp luật của Nhà nước; Nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng được duy trì và giữ vững, nội bộ cơ quan và Đảng bộ đoàn kết.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về các kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2018. Năm 2018, Đảng ủy VIBM xác định sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thành công 5 nhiệm vụ chính trị chủ yếu, đồng thời xác định nhiều nhiệm vụ cụ thể để thực hiện thành công mọi mặt trong công tác xây dựng Đảng.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Lương Đức Long thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ VIBM bày tỏ quyết tâm tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc đẩy mạnh các hoạt động chung trong toàn VIBM nhằm thực hiện tốt những nhiệm vụ đã đặt ra.

Cũng tại Hội nghị này, Đảng bộ VIBM thống nhất đề nghị Đảng ủy Bộ Xây dựng xét công nhận danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”; Nhiều Chi bộ và đảng viên đã vinh dự được công nhận đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; Chi bộ trong sạch, vững mạnh; Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ,… 

Trung tâm Thông tin