Họp nghiệm thu cấp Viện báo cáo đề tài “Nghiên cứu chế tạo gốm màng lọc sử dụng cho lọc nước uống tinh khiết”

Ngày 28/12/2017 11:04
Ngày 28/12/2017 Hội đồng Khoa học kỹ thuật Viện Vật liệu xây dựng (VLXD) đã họp nghiệm thu cấp cơ sở báo cáo đề tài cấp Bộ RD 76-16 “Nghiên cứu chế tạo gốm màng lọc sử dụng cho lọc nước uống tinh khiết” do KS. Quách Thanh Tùng làm chủ nhiệm đề tài. PGS.TS. Lương Đức Long - Viện trưởng làm Chủ tịch Hội đồng với sự tham gia của các chuyên gia đến từ doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học.

Chưa có ảnh

Gốm lọc là sản phẩm lọc nước có cấu tạo là các vật chất vô cơ hình thành nên cấu trúc nhiều lỗ rỗng kích thước khác nhau, xếp tầng có khả năng lọc được các cặn, vi khuẩn, vi rút và các yếu tố có hại trong nước, đổng thời vật liệu này bền nhiệt, hóa chất  và bền cơ cao, không gây ô nhiễm môi trường.

Báo cáo nghiên cứu có các nội dung chính sau:

- Xác định được công nghệ sản xuất gốm lọc có ba cấp lọc đồng thời:

            Màng cấp 1 có đường kính lỗ xốp: 0,1 µm < D1 ≤ 10 µm;

            Màng cấp 2 có đường kính lỗ xốp: 0,01 µm < D2 ≤ 0,1  µm;

            Màng cấp 1 có đường kính lỗ xốp: 0,001 µm < D3 ≤ 0,01 µm.

- Sản phẩm nước sinh hoạt sau lọc bảo đảm yêu cầu kỹ thuật nước uống tinh khiết  theo QCVN 6-1:2010/BYT. 

Hội đồng KHKT Viện VLXD đánh giá cao những cố gắng của nhóm thực hiện dự án và nhất trí thông qua Dự thảo  báo cáo trên cơ sở chỉnh sửa, hoàn thiện theo các góp ý của Hội đồng để trình Bộ Xây dựng nghiệm thu theo quy định. 

Trung tâm Thông tin