VIBM: Thông báo Danh mục các Dự thảo tiêu chuẩn Quốc gia xin ý kiến góp ý

Ngày 11/09/2017 09:37

Viện Vật liệu xây dựng được Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ biên soạn Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (TCVN, QCVN) liên quan đến lĩnh vực vật liệu xây dựng. Đến nay, công tác biên soạn của một số Dự thảo Tiêu chuẩn, Quy chuẩn đã hoàn thành. Thực hiện theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, ban soạn thảo cần xin ý kiến góp ý rộng rãi của bạn đọc trước khi trình Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và chính thức công bố.

Bạn đọc vui lòng đóng góp ý kiến theo biểu mẫu đính kèm và gửi về Viện Vật liệu xây dựng qua đường bưu điện hoặc e-mail theo địa chỉ:

VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Số 235 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Tel: (024).38581111; Fax: (024).38581112; E-mail: vienvlxd@vibm.vn

Trân trọng cảm ơn!

Danh mục tiêu chuẩn cần lấy ý kiến:

SttTiêu chuẩn cần lấy ý kiếnMẫu lấy ý kiếnThời hạn lấy ý kiến
1.Chất kết dính và vữa trát thạch cao - Phần 1 Yêu cầu kỹ thuật


​Tải mẫu

10/10/2017
2.Chất kết dính và vữa trát thạch cao - Phần 2 Phương pháp thử
10/10/2017

Trung tâm Thông tin