VIBM: Thông báo về Hội thảo “Phụ gia cho bê tông siêu tính năng UPH và xu hướng phát triển công nghệ bê tông đúc sẵn và bê tông trộn sẵn trên thế giới”

01/03/2019
Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) cùng phối hợp với Hội Bê tông Việt Nam (VCA) sẽ tổ chức Hội thảo khoa học “Phụ gia cho bê tông siêu tính năng UPH và xu hướng phát triển công nghệ bê tông đúc sẵn và bê ...
Xem tiếp

VIBM và Hội Bê tông Việt Nam làm việc với GS. Johann Peter Plank

25/02/2019
Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) và Hội Bê tông Việt Nam sẽ có buổi làm việc với GS. TS. Johann Peter Plank – Trưởng khoa Hóa học xây dựng trường Đại học Kỹ thuật Munich (Đức) tại Hà Nội vào đầu tháng 3 ...
Xem tiếp

VIBM: Thông báo về Hội thảo Quốc tế “Công nghệ bê tông để thúc đẩy phát triển bền vững - Concrete Technologies for Sustainable Development”

03/01/2019
Viện Vật liệu xây dựng phối hợp với Hội Bê tông Châu Á, Hội Bê tông Việt Nam và trường Đại học Xây dựng sẽ tổ chức Hội thảo Quốc tế “Công nghệ bê tông để thúc đẩy phát triển bền vững” vào ngày 11 ...
Xem tiếp

VIBM: Mời tham dự các lớp tập huấn năm 2017 về Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Việt Nam

21/09/2017
Thực hiện nhiệm vụ do Bộ Xây dựng giao, Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) sẽ mở các lớp tập huấn về tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), quy chuẩn Việt Nam (QCVN) trong lĩnh vực vật liệu xây dựng tại tỉnh Lâm ...
Xem tiếp

VIBM: Thông báo về việc cử cán bộ tham dự các khoá đào tạo về gạch không nung

23/04/2017
Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) phối hợp cùng Ban Quản lý dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam” tổ chức các khóa đào tạo về sản xuất và sử dụng gạch không nung.
Xem tiếp

VIBM: Chiêu sinh các lớp tập huấn về Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Việt Nam

01/10/2016
Thực hiện nhiệm vụ do Bộ Xây dựng giao, Viện Vật liệu xây dựng sẽ mở các lớp tập huấn về tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), quy chuẩn Việt Nam (QCVN) trong lĩnh vực vật liệu xây dựng tại TP. Cần Thơ và TP. ...
Xem tiếp

VIBM: Thông báo về việc cử cán bộ tham dự các khóa đào tạo về gạch không nung

30/08/2016
Viện Vật liệu xây dựng phối hợp cùng Ban Quản lý dự án Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam tổ chức các khóa đào tạo về sản xuất và sử dụng gạch không nung.
Xem tiếp

VIBM: Thông báo Tuyển dụng năm 2016

19/07/2016
Viện Vật liệu xây dựng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng có chức năng nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật công nghệ để phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng và phục vụ ...
Xem tiếp

Thông báo

06/07/2016
V/v: Cử cán bộ tham dự 3 khóa đào tạo về chính sách, tiêu chuẩn và công nghệ sản xuất gạch không nung theo Công văn số 2562 của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 17/6/2016.
Xem tiếp

Chiêu sinh các lớp tập huấn về TCVN, QCVN về VLXD, cơ khí xây dựng, công nghệ xử lý môi trường

14/12/2015
Kính gửi: Các cơ quan, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, cơ khí xây dựng, công nghệ xử lý môi trường ngành VLXD.
Xem tiếp

Thông báo Tuyển sinh các lớp thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng

18/03/2015
Kính gửi: Các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động trong lĩnh vực xây dựng
Xem tiếp