Cung cấp thông tin về sản xuất và sử dụng vật liệu theo QCVN 06:2022/BXD

Ngày 11/04/2023 01:56
Kính gửi: các Doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất Vật liệu xây dựng

Hiện tại, Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) đang thực hiện triển khai nhiệm vụ của Bộ Xây dựng “Điều tra, khảo sát tình hình sử dụng vật liệu trong các công trình xây dựng theo quy định của QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình; đề xuất cơ chế chính sách tăng khả năng sử dụng vật liệu xây dựng (VLXD) cho An toàn cháy của nhà và công trình”.

VIBM kính đề nghị Quý Công ty cung cấp một số thông tin liên quan tình hình sản xuất các loại VLXD, vật liệu lưu thông trên thị trường sử dụng chống cháy và đảm bảo tính chịu lửa cho các bộ phận trong các công trình; các thuận lợi, khó khăn và kiến nghị nhằm giải quyết vướng mắc trong sản xuất và sử dụng vật liệu khi áp dụng Quy chuẩn QCVN 06:2022/BXD.

Nội dung cụ thể, Quý vị có thể xem và tải file thông tin chi tiết theo link sau: Công văn số 303/VLXD-VLCLCC ngày 4/4/2023  Mẫu Phiếu khảo sát thông tin.

Phiếu điều tra đề nghị gửi về Viện Vật liệu xây dựng trước ngày 15/5/2023 theo địa chỉ: Ngõ 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội và gửi trước bản scan qua email: phuvlxd@gmail.com.

Mọi thông tin trao đổi Quý Cơ quan liên hệ:
Ông Cao Tiến Phú – Trung tâm Vật liệu chịu lửa và chống cháy – VIBM.
Điện thoại: 0904170218.

Trân trọng.

Trung tâm VLCL&CC

Thăm dò ý kiến

Lĩnh vực nào bạn quan tâm nhiều nhất trên website?OK  Kết quả