DANH MỤC CÁC DỰ THẢO TIÊU CHUẨN ĐANG LẤY Ý KIẾN CỦA CHUYÊN GIA NĂM 2024

Ngày 21/05/2024 05:34
Kính gửi: Quý Cơ quan/Chuyên gia

Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) được Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ biên soạn TCVN, đến nay công tác biên soạn dự thảo tiêu chuẩn đã hoàn thành, thực hiện theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Ban soạn thảo cần xin ý kiến góp ý rộng rãi của các Cơ quan/Chuyên gia trước khi trình Bộ Khoa học & Công nghệ thẩm định và chính thức cho công bố. 

Kính đề nghị Quý cơ quan/chuyên gia nghiên cứu góp ý cho các bản dự thảo Tiêu chuẩn dưới đây theo biểu mẫu đính kèm và gửi về VIBM trước thời hạn ghi trong danh mục theo địa chỉ:  

VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Số 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Tel: (024) 3 8582217; E-mail: vienvlxd@vibm.vn

Nếu sau thời hạn được nêu trong danh mục, Quý cơ quan/chuyên gia không có ý kiến phản hồi thì được thống kê trong báo cáo là “không có phản hồi” và xem như “hoàn toàn đồng ý”.

Xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Cơ quan/Chuyên gia.

Danh mục Dự thảo Tiêu chuẩn đang lấy ý kiến:

SttTên Dự thảo Tiêu chuẩn cần lấy ý kiến của chuyên giaMẫu lấy
ý kiến
Thời hạn
lấy ý kiến
1Hiệu suất nhiệt của tòa nhà - Xác định độ lọt khí của tòa nhà - Phương pháp quạt điều áp / Thermal performance of buildings - Determination of air permeability of buildings - Fan pressurization method (21/5/2024)
tải mẫu
21/07/2024
2Phương pháp tính toán chỉ số phản xạ năng lượng mặt trời cho các bề mặt chắn nắng nằm ngang và độ dốc thấpStandard Practice for Calculating Solar Reflectance Index of Horizontal and LowSloped Opaque Surfaces1 (21/5/2024)
tải mẫu
21/07/2024
3Cách nhiệt - Xác định nhiệt trở ở trạng thái ổn định và các đặc tính liên quan - Thiết bị đo dòng nhiệtThermal insulation - Determination of steady-state thermal resistance and related properties - Heat flow meter apparatus (21/5/2024)
tải mẫu
21/07/2024
4Cách nhiệt – Xác định nhiệt trở ở trạng thái ổn định và các đặc tính liên quan - Thiết bị tấm nóng được bảo vệ / Thermal Isulation - Determination of steady-state thermal resistance and related properties - Guarded hot plate apparatus (21/5/2024)
tải mẫu
21/07/2024
5Hiệu suất năng lượng của hệ thống xuyên sáng cho nhà ở - Quy trình tính toánEnergy performance of fenestration systems for residential buildings - Calculation procedure (21/5/2024)
tải mẫu
21/07/2024
61.1. Phát thải nguồn tĩnh - Xác định phát thải khí nhà kính (KNK) trong các ngành sử dụng nhiều năng lượng - Phần 1: Quy định chungStationary source emissions - Determination of greenhouse gas (GHG) emissions in energyintensive industries - Part 1: General aspects (Ngày 22/4/2024)
1. 2. Phát thải nguồn tĩnh - Xác định phát thải khí nhà kính (KNK) trong các ngành sử dụng nhiều năng lượng - Phần 3: Ngành xi măngStationary source emissions - Determination of greenhouse gas (GHG) emissions in energyintensive industries Part 3: Cement industry (Ngày 22//2024)
tải mẫu21/06/2024
7Xi măng – Phần 1: Thành phần, yêu cầu kỹ thuật và tiêu chí phù hợp đối với xi măng thông dụng (Ngày 16/1/2024)
Xi măng – Phần 2: Đánh giá và xác minh sự ổn định về tính năng (Ngày 16/1/2024)
tải mẫu
16/03/2024

Phòng KHKT

Thăm dò ý kiến

Lĩnh vực nào bạn quan tâm nhiều nhất trên website?OK  Kết quả