DANH MỤC CÁC DỰ THẢO TIÊU CHUẨN ĐANG LẤY Ý KIẾN CỦA CHUYÊN GIA NĂM 2023

Ngày 02/08/2023 04:39
Kính gửi: Quý Cơ quan/Chuyên gia

Viện Vật liệu xây dựng được Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ biên soạn TCVN, đến nay công tác biên soạn dự thảo tiêu chuẩn đã hoàn thành, thực hiện theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Ban soạn thảo cần xin ý kiến góp ý rộng rãi của các Cơ quan/ Chuyên gia trước khi trình Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và chính thức cho công bố. 

Kính đề nghị Quý cơ quan/chuyên gia nghiên cứu góp ý cho các bản dự thảo Tiêu chuẩn dưới đây theo biểu mẫu đính kèm và gửi về Viện Vật liệu xây dựng trước thời hạn ghi trong danh mục theo địa chỉ:  

VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Số 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Tel: (024) 3 8582217; Fax: (024) 3 8581112; E-mail: vienvlxd@vibm.vn

Nếu sau thời hạn được nêu trong danh mục, Quý cơ quan/chuyên gia không có ý kiến phản hồi thì được thống kê trong báo cáo là “không có phản hồi” và xem như “hoàn toàn đồng ý”.

Xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Cơ quan/Chuyên gia.

Danh mục Dự thảo Tiêu chuẩn đang lấy ý kiến:

SttTên Dự thảo Tiêu chuẩn cần lấy ý kiến của chuyên giaMẫu lấy
ý kiến
Thời hạn
lấy ý kiến
1Xỉ nhiệt điện cho sản xuất xi măng (Ngày 02/8/2023)
tải mẫu29/08/2023
2Phương pháp thử xi măng - Phần 1: Xác định cường độ
Phương pháp thử xi măng - Phần 3: Xác định thời gian đông kết và độ ổn định thể tích;
Phương pháp thử xi măng - Phần 4: Định lượng các cấu tử;
Phương pháp thử xi măng - Phần 5: Thử nghiệm đặc tính puzolan cho xi măng puzolan;
Phương pháp thử xi măng - Phần 7: Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu xi măng;
Phương pháp thử xi măng - Phần 10: Xác định hàm lượng Chromium (VI) hòa tan trong nước của xi măng;
Phương pháp thử xi măng - Phần 11: Nhiệt thủy hóa - Phương pháp đo nhiệt lượng dẫn truyền đẳng nhiệt.
(Ngày 03/7/2023)
tải mẫu03/09/2023
3Thử nghiệm khả năng chịu lửa – Van chặn lửa cho hệ thống phân phối không khí – Phần 1: Van cơ học và Thử nghiệm khả năng chịu lửa – Van chặn lửa cho hệ thống phân phối không khí – Phần 2: Van chặn lửa trương phồng (Ngày 21/6/2023)tải mẫu
21/08/2023
4Xi măng – Xác định nhiệt thủy hóa theo phương pháp hòa tan (Ngày 1/5/2023)
tải mẫu30/06/2023
5Bùn nạo vét thay thế một phần nguyên liệu sản xuất clanhke xi măng, gạch nung và vật liệu san lấp mặt bằng và Thuyết minh Dự thảo tiêu chuẩn (Ngày 1/3/2023)
tải mẫu01/05/2023
6Xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng (Ngày 18/1/2023)
tải mẫu18/03/2023
7Xi măng poóc lăng xỉ lò cao (Ngày 18/1/2023)
tải mẫu18/03/2023
8Xỉ hạt phốt pho lò điện nghiền mịn dùng cho xi măng và bê tông (Ngày 18/1/2023)tải mẫu
18/03/2023

Phòng KHKT

Thăm dò ý kiến

Lĩnh vực nào bạn quan tâm nhiều nhất trên website?OK  Kết quả