Chiến dịch chống amiăng dưới góc nhìn chuyên gia – Phần 2

10/01/2018
Ở Nga, những người làm việc trong các nhà máy công nghiệp chrysotil, tức là có tiếp xúc với chrysotil, thì bệnh viện nghiên cứu khoa học y học thuộc Viện hàn lâm y học Liên bang Nga trong hơn 80 năm ...
Xem tiếp

Chiến dịch chống amiăng dưới góc nhìn chuyên gia – Phần 1

08/01/2018
Amiăng chrysotil được biết đến từ thời xa xưa. Khoảng 1300 năm trước công nguyên, các thầy tế ở Ấn Độ và Trung Quốc cổ đại đã biết sử dụng các bộ quần áo không cháy làm từ amiăng, cho phép đi qua đi ...
Xem tiếp