Xác định thông số đặc trưng nhiệt (SHGC, U-VALUE, VLT) cửa sổ và cửa đi

Ngày 07/08/2017 06:03
Đối với kết cấu vỏ công trình cửa sổ & cửa đi đóng vai trò quan trọng trong tiêu thụ năng lượng tòa nhà. Ảnh hưởng của cửa sổ đến việc sử dụng năng lượng chiếu sáng và làm mát tòa nhà chủ yếu thông qua các thông số nhiệt và quang học của cửa sổ bao gồm: hệ số truyền nhiệt U (U-value), hệ số hấp thụ năng lượng mặt trời (SHGC), hệ số truyền sáng (VLT) và độ rò rỉ khí.

Chưa có ảnh

Hình 1: Các thông số đặc trưng nhiệt của hệ thống cửa sổ & cửa đi

Hệ số truyền nhiệt U xác định lượng nhiệt từ bên trong thất thoát ra bên ngoài. Giá trị này càng thấp thì nhu cầu năng lượng cần thiết để sưởi ẩm vào mùa đông càng thấp.

Hệ số SHGC là tỷ lệ năng lượng mặt trời xâm nhập vào không gian bên trong tòa nhà thông quan hệ thống cửa sổ, cửa đi bởi bức xạ mặt trời. SHGC là thông số đặc trưng nhiệt được sử dụng để xác định lượng hấp thụ năng lượng mặt trời thông qua hệ thống cửa sổ và có giá trị từ 0 tới 1. Hệ số SHGC càng cao thì hệ số truyền nhiệt càng cao, ảnh hưởng đến việc tính tải làm mát trong tòa nhà. Hệ thống kính có SHGC thấp có hiệu quả năng lượng  hơn trong việc giảm nhiệt hấp thụ không mong muốn so với kính có hệ số SHGC cao.

Hệ số truyền sáng (VLT) xác định lượng ánh sáng tự nhiên chiếu vào trong phòng. Giá trị VLT càng cao thì nhu cầu năng lượng cho chiếu sáng tòa nhà giảm. Độ rò rỉ khí của cửa xác định lượng khí  xâm nhập qua hệ thống cửa sổ, cửa đi. Giá trị này càng thấp thì tiềm năng thất thoát năng lượng qua hệ thống cửa sổ & cửa đi càng thấp. 

Trong quy chuẩn về tòa nhà sử dụng năng lượng hiệu quả quy định mức truyền nhiệt U của tường bao và hệ số SHGC của cửa cửa sổ. Do đó việc xác định các thông số truyền nhiệt, truyền quang đối với hệ thống cửa sổ & cửa đi là một yêu cầu cần thiết nhằm đánh giá sự phù hợp của sản phẩm cửa sổ, cửa đi đáp ứng QCVN09/BXD về Công trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại Việt Nam.


Hình 2. Thông số nhiệt của cửa sổ và cửa đi

Bảng 1: Yêu cầu về giá trị truyền nhiệt đối với lớp vỏ công trình

Bảng 2: Yêu cầu về giá trị SHGC và VLT  của kính cửa sổ

Hiện nay, phòng thí nghiệm Trung tâm Thiết bị, Môi trường & An toàn Lao động của Viện Vật liệu xây dựng có khả năng tính toán chi tiết các thông số truyền nhiệt, truyền quang bao gồm hệ số truyền nhiệt U-value, Hệ số hấp thụ năng lượng mặt trời SHGC, hệ số truyền sáng VLT của toàn bộ kết cấu cửa sổ, cửa đi theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11857, ISO 15099; NFRC 200, EN 410, EN 13663, JIS A 2103. Thử nghiệm, tính toán, đánh giá sự phù hợp của hệ thống cửa sổ & cửa đi đáp ứng QCVN 09:2013/BXD.


Chi tiết liên hệ:
Trung tâm Thiết bị, Môi trường & An toàn lao động – Viện Vật liệu xây dựng
Địa chỉ: Ngõ 235 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 043.558.5928; 0915.502.834; 0912.181.479; Fax: 043.858.1112;
Email: thietbimoitruong.vibm@gmail.com
Website: http://vibm.vn;

Trung tâm Thông tin

Thăm dò ý kiến

Lĩnh vực nào bạn quan tâm nhiều nhất trên website?OK  Kết quả