VIBM: Phòng thử nghiệm chất lượng môi trường - Vimcerts 315

Ngày 24/10/2023 05:20
Theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước khi thực hiện các báo cáo môi trường, các Doanh nghiệp phải lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ Quan trắc Môi trường thì kết quả về quan trắc hiện trường và phân tích môi trường mới được công nhận.

Chưa có ảnh

Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số hiệu VIMCERTS 315, số 36/GCN-BTNMT cấp ngày 19 tháng 10 năm 2022.

VIMCERTS 315 thực hiện các nội dung sau:

- Quan trắc môi trường;

- Phân tích, chứng nhận chất thải rắn, chất thải nguy hạ;

- Lập hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường;

- Tư vấn lập báo cáo ĐTM, báo cáo hiện trạng môi trường;

- Tư vấn, chuyển giao công nghệ xử lý chất thải rắn, nước thải, khí thải;

- Nghiên cứu sử dụng chất thải làm vật liệu xây dựng.

VIBM cũng đã được Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế cấp Chứng nhận tổ chức đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường lao động theo giấy phép số 499/MT-LĐ ngày 16/9//2022.

Cùng với hệ thống phòng thử nghiệm hiện đại đạt tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2017 - VILAS 003 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp, VIBM có đủ chức năng và cơ sở vật chất để phục vụ các dịch vụ quan trắc hiện trường, phân tích chất lượng môi trường, lập hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường, báo cáo giám sát chất lượng môi trường và nghiên cứu xử lý, sử dụng chất thải.

Một số hình ảnh về trang thiết bị thử nghiệm của VIMCERTS 315:


Phòng thử nghiệm VIMCERTS 315


Thiết bị AAS phân tích thành phần kim loại


Thiết bị GC/MS phân tích thành phần hữu cơ


Thiết bị XRF phân tích thành phần kim loại


Thiết bị XRD và EDS phân tích thành phần nguyên tố


Máy quang phổ UV/VIS và FTIR  sử dụng trong phân tích môi trường


Phòng thử nghiệm vi sinh


Lấy mẫu khí thải tại nhà máy xi măng


Lấy mẫu nước thải


Lấy mẫu khí khu vực sản xuất

Trung tâm thiết bị môi trường & An toàn lao động là đơn vị trực thuộc Viện Vật liệu xây dựng, trực tiếp thực hiện dịch vụ quan trắc hiện trường và phân tích môi trường theo VIMCERTS 315. Với đội ngũ cán bộ được đào tạo chuyên ngành và giàu kinh nghiệm, Trung tâm luôn sát cánh cùng các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp và các tổ chức môi trường trong và ngoài nước trong các hoạt động bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm.


Thông tin liên hệ:

Trung tâm Thiết bị, Môi trường & An toàn lao động – Viện Vật liệu xây dựng

Địa chỉ: Số 235 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
Điện thoại: 024.5585928
Fax: 024 8581112
Hotline: 091 5502834 - 091 2181479 - 097 7774688 - 034 3368306
Email: Thietbimoitruong.vibm@gmail.com
Website: vibm.vn

Trung tâm Thiết bị, Môi trường và An toàn lao động

Thăm dò ý kiến

Lĩnh vực nào bạn quan tâm nhiều nhất trên website?OK  Kết quả