Giới thiệu

 

TRƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VIỆN


Ngày 20/11/2020 02:48


KHỐI NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ


 

CN. BÙI ĐỨC DŨNG
Trưởng phòng
Tổ chức – Hành chính

 

TS. TRỊNH MINH ĐẠT
Trưởng phòng
Kế hoạch - Kỹ thuật & Hợp tác Quốc tế

>>  Công trình nghiên cứu khoa học  

ThS. TRẦN THỊ HIỀN
Trưởng phòng
Tài chính – Kế toán

 

CN. BÙI ĐỨC DŨNG
Trưởng phòng
Tổ chức – Hành chính

 

TS. TRỊNH MINH ĐẠT
Trưởng phòng
Kế hoạch - Kỹ thuật & Hợp tác Quốc tế

>>  Công trình nghiên cứu khoa học

ThS. TRẦN THỊ HIỀN
Trưởng phòng
Tài chính – Kế toán

 

 

KHỐI NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI


 

ThS. TRẦN THU HÀ
Giám đốc
Văn phòng Chứng nhận

>> Công trình nghiên cứu khoa học

ThS. CAO TIẾN PHÚ
Giám đốc
Trung tâm Vật liệu chịu lửa & chống cháy

>> Công trình nghiên cứu khoa học

ThS. ĐÀO QUỐC HÙNG
Giám đốc
TT. Vật liệu hữu cơ & Hoá phẩm xây dựng

>>  Công trình nghiên cứu khoa học

 

ThS. NGUYỄN THỊ TÂM
Giám đốc
TT. Thiết bị, Môi trường & ATLĐ

>> Công trình nghiên cứu khoa học

 

ThS. NGUYỄN MINH QUỲNH
Giám đốc
Trung tâm Kiểm định VLXD

>> Công trình nghiên cứu khoa học

 

ThS. NGUYỄN VĂN ĐOÀN
Giám đốc
Trung tâm Xi măng & Bê tông

>> Công trình nghiên cứu khoa học

 

KS. DƯƠNG XUÂN HOÀ
Giám đốc
TT. Tư vấn & dịch vụ kỹ thuật xây dựng

>> Dự án, Công trình đã thực hiện

 

ThS. HÀ VĂN LÂN
Phó Giám đốc phụ trách
TT. Nghiên cứu chiến lược phát triển VLXD

>> Công trình nghiên cứu khoa học

 

TS. VŨ VĂN DŨNG
Giám đốc
Trung tâm Gốm sứ - Thuỷ tinh

>> Công trình nghiên cứu khoa học

 

 

TS. NGỌ VĂN TOẢN
Giám đốc
TT. Vật liệu xây dựng Công trình giao thông

>> Công trình nghiên cứu khoa học

 

ThS. TRẦN THU HÀ
Giám đốc
Văn phòng Chứng nhận

 

ThS. CAO TIẾN PHÚ
Giám đốc
Trung tâm Vật liệu chịu lửa & chống cháy

>> Công trình nghiên cứu khoa học

 

TS. VŨ VĂN DŨNG
Giám đốc
Trung tâm Gốm sứ - Thuỷ tinh

>> Công trình nghiên cứu khoa học

 

ThS. NGUYỄN THỊ TÂM
Giám đốc
TT. Thiết bị, Môi trường & ATLĐ

>> Công trình nghiên cứu khoa học

 

ThS. NGUYỄN MINH QUỲNH
Giám đốc
Trung tâm Kiểm định VLXD

>> Công trình nghiên cứu khoa học

 

ThS. NGUYỄN VĂN ĐOÀN
Giám đốc
Trung tâm Xi măng & Bê tông

>> Công trình nghiên cứu khoa học

 

KS. DƯƠNG XUÂN HOÀ
Giám đốc
TT. Tư vấn & dịch vụ kỹ thuật xây dựng

>> Dự án, Công trình đã thực hiện

 

ThS. HÀ VĂN LÂN
Phó Giám đốc phụ trách
TT. Nghiên cứu chiến lược phát triển VLXD

>> Công trình nghiên cứu khoa học

 

ThS. ĐÀO QUỐC HÙNG
Giám đốc
TT. Vật liệu hữu cơ & Hoá phẩm xây dựng

>>  Công trình nghiên cứu khoa học

 
 

Thăm dò ý kiến

Lĩnh vực nào bạn quan tâm nhiều nhất trên website?OK  Kết quả