VIBM: Thử nghiệm Tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ đùn ép

Ngày 05/03/2021 01:12
Tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ đùn ép là tấm tường đúc sẵn từ bê tông theo công nghệ đùn ép có các lõi rỗng xuyên suốt chiều dài tấm.

Chưa có ảnh

Tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ đùn ép (ảnh sưu tầm)

Tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ đùn ép thuộc nhóm sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng Nhóm 2 được quy định tại QCVN 16:2019/BXD.

Vì vậy, sản phẩm tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn cần được kiểm tra, đánh giá phù hợp với quy định tại QCVN 16:2019/BXD và theo các yêu cầu qui định trong TCVN 11524:2016, cụ thể như sau:

1. Độ hút nước.

2. Độ bền va đập.

3. Độ bền treo vật nặng.

4. Cường độ nén của bê tông ở tuổi 28 ngày.

Phòng thử nghiệm Trung tâm Kiểm định Vật liệu xây dựng của Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) có khả năng thử nghiệm tất cả các chỉ tiêu của Tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ đùn ép quy định tại QCVN 16:2019/BXD.
Địa chỉ liên hệ:

Trung tâm Kiểm định Vật liệu xây dựng - PTN Vilas 003 - VIBM

Địa chỉ: Ngõ 235 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024.3.8582216; 0904106831; 098 3347001
Điện thoại: 043.558.5928; 0915.502834; 0912181479
Fax: 043.858.1112;
Website: http://vibm.vn;
​E-mail: centestvilas003@gmail.com; quynhvibm@gmail.com 

Trung tâm Kiểm định

Thăm dò ý kiến

Lĩnh vực nào bạn quan tâm nhiều nhất trên website?OK  Kết quả