Sản phẩm chuyển giao công nghệ lĩnh vực Vật liệu hữu cơ và Hóa phẩm xây dựng

Ngày 09/01/2015 03:12

Chưa có ảnh

Vữa dán gạch đá ốp lát Sunshine theo  TCXDVN 336 : 2003 Vữa dán gạch đá ốp lát – Yêu cầu kỹ thuật và phương  pháp thử;

Vữa phủ sàn tự san KANA – SLM theo  TCCS 34: 2007/VLXD Vữa phủ sàn tự san KANA – SLM; 

Bột bả tường Lipolit - SM theo  TCVN 7239 Bột bả tường – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.


Viện Vật liệu Xây dựng

Thăm dò ý kiến

Lĩnh vực nào bạn quan tâm nhiều nhất trên website?OK  Kết quả