Đào tạo cán bộ công nhân kỹ thuật ngành Gốm sứ - Thủy tinh

Ngày 30/10/2014 03:18

Chưa có ảnh

Đào tạo cán bộ công nhân kỹ thuật trong ngành sản xuất gốm sứ thuỷ tinh xây dựng như sứ vệ sinh, gạch gốm ốp lát, gạch ngói đỏ, kính xây dựng…

VLXD

Thăm dò ý kiến

Lĩnh vực nào bạn quan tâm nhiều nhất trên website?OK  Kết quả