Danh mục các Dự thảo Tiêu chuẩn đang lấy ý kiến của Chuyên gia năm 2022

Ngày 02/11/2022 12:01
Kính gửi: Quý Cơ quan/Chuyên gia

Viện Vật liệu xây dựng được Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ biên soạn TCVN, đến nay công tác biên soạn dự thảo tiêu chuẩn đã hoàn thành, thực hiện theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Ban soạn thảo cần xin ý kiến góp ý rộng rãi của các Cơ quan/ Chuyên gia trước khi trình Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và chính thức cho công bố. 

Kính đề nghị Quý cơ quan/chuyên gia nghiên cứu góp ý cho các bản dự thảo Tiêu chuẩn dưới đây theo biểu mẫu đính kèm và gửi về Viện Vật liệu xây dựng trước thời hạn ghi trong danh mục theo địa chỉ:  

VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Số 235, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Tel: (024) 3 8582217; Fax: (024) 3 8581112; E-mail: vienvlxd@vibm.vn

Nếu sau thời hạn được nêu trong danh mục, Quý cơ quan/chuyên gia không có ý kiến phản hồi thì được thống kê trong báo cáo là “không có phản hồi” và xem như “hoàn toàn đồng ý”.

Xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Cơ quan/Chuyên gia.

Danh mục Dự thảo Tiêu chuẩn đang lấy ý kiến:

Stt
Tên Dự thảo Tiêu chuẩn cần lấy ý kiến của chuyên gia
Mẫu lấy
ý kiến

Thời hạn
lấy ý kiến

1.
Bê tông - Phương pháp xác định tốc độ hút nước (Ngày 02/11/2022)
tải mẫu
16/01/2023
2.
Phương pháp thử phụ gia ức chế ăn mòn thép trong bê tông bằng điện trở phân cực trong nước chiết hồ xi măng (Ngày 02/11/2022) 
tải mẫu
16/01/2023
3.
Bê tông – Phương pháp xác định hệ số dịch chuyển clorua (Ngày 02/11/2022)tải mẫu
16/01/2023
4.
Bê tông – Phương pháp xác định điện trở suất hoặc điện dẫn suất (Ngày 02/11/2022)
tải mẫu
16/01/2023
5.
Bê tông - Phương pháp thử nghiệm tăng tốc cacbonat hoá (Ngày 01/11/2022)
tải mẫu
30/11/2022
6.
Bê tông - Phương pháp đo chiều sâu cacbonat hóa  (Ngày 01/11/2022)
tải mẫu
30/11/2022
7.
Vật liệu san lấp tái chế từ phế thải phá dỡ công trình (Ngày 24/10/2022)tải mẫu
24/12/2022
8.
Phương pháp xác định ảnh hưởng của phụ gia hóa học đến ăn mòn cốt thép bê tông trong môi trường clorua (13/10/2022)tải mẫu
13/01/2023
9.
Sơn tường dạng nhũ tương - Hàm lượng hợp chất hữu cơ bay hơi - Yêu cầu kỹ thuật (03/10/2022)tải mẫu
03/12/2022
10.
Đá nhân tạo – Sản phẩm tấm và sản phẩm cắt theo kích thước lát sàn và cầu thang (trong và ngoài công trình) (20/09/2022)tải mẫu20/12/2022
11.
Đá nhân tạo – Phương pháp thử Phần 1: Xác định khối lượng thể tích và độ hút nước (20/09/2022)tải mẫu20/12/2022
12.
Đá nhân tạo – Phương pháp thử Phần 2: Xác định độ bền uốn (uốn gãy) (20/09/2022)tải mẫu20/12/2022
13.
Đá nhân tạo – Phương pháp thử Phần 3: Xác định độ chịu mài mòn (20/09/2022)tải mẫu20/12/2022
14.
Đá nhân tạo – Phương pháp thử Phần 4: Xác định độ bền đóng băng và tan băng (20/09/2022)tải mẫu20/12/2022
15.Đá nhân tạo – Phương pháp thử Phần 5: Xác định độ bền sốc nhiệt (20/09/2022)tải mẫu20/12/2022
16.
Đá nhân tạo – Phương pháp thửPhần 6: Xác định độ bền định vị (lỗ chốt) (20/09/2022)tải mẫu20/12/2022
17.
Đá nhân tạo – Phương pháp thử Phần 7: Xác định độ bền va đập (20/09/2022)tải mẫu20/12/2022
18.
Đá nhân tạo – Phương pháp thử Phần 8: Xác định độ bền hóa học (20/09/2022)tải mẫu20/12/2022
19.
Đá nhân tạo – Phương pháp thử Phần 9: Xác định hệ số giãn nở nhiệt dài (20/09/2022)tải mẫu20/12/2022
20.
Đá nhân tạo – Phương pháp thử Phần 10: Xác định độ ổn định kích thước (20/09/2022)tải mẫu20/12/2022
21.
Đá nhân tạo – Phương pháp thử Phần 11: Xác định độ cách điện (20/09/2022)tải mẫu20/12/2022
22.
Đá nhân tạo – Phương pháp thử Phần 12: Xác định cường độ chịu nén (20/09/2022)tải mẫu20/12/2022
23.
Đá nhân tạo – Phương pháp thử Phần 13: Xác định kích thước, đặc điểm hình học và chất lượng bề mặt (20/09/2022)tải mẫu20/12/2022
24.
Kính xây dựng – Kính hộp cách nhiệt - Phần 1: Các nguyên tắc chung, mô tả hệ thống, quy tắc thay thế, dung sai và chất lượng hình ảnh (20/09/2022)tải mẫu20/12/2022
25.
Kính xây dựng - Kính hộp cách nhiệt - Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử dài hạn cho chỉ số thẩm thấu ẩm (20/09/2022)tải mẫu20/12/2022
26.
Kính xây dựng - Kính hộp cách nhiệt - Phần 3: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử dài hạn cho tốc độ rò rỉ khí và dung sai nồng độ khí (20/09/2022)tải mẫu20/12/2022
27.
Kính xây dựng - Kính hộp cách nhiệt - Phần 4: Phương pháp thử các tính chất vật lý của các vật liệu chèn và thành phần gắn kín cạnh (20/09/2022)tải mẫu20/12/2022
28.
Kính xây dựng - Kính hộp cách nhiệt - Phần 5: Tiêu chuẩn sản phẩm (20/09/2022)tải mẫu20/12/2022
29.Kính xây dựng - Kính hộp cách nhiệt - Phần 6: Kiểm soát sản xuất tại nhà máy và thử nghiệm định kỳ (20/09/2022)tải mẫu20/12/2022
30.Tấm đá tự nhiên lát ngoài trời (20/09/2022)tải mẫu20/12/2022
31.Phụ gia ức chế ăn mòn cốt thép trong bê tông do clorua (Ngày 06/9/2022)tải mẫu06/12/2022
32.Vật liệu và kết cấu xây dựng – Phương pháp thử nghiệm ngâm nước và làm khô để đánh giá khả năng chịu hư hại khi ngập lụt (Ngày 26/8/2022)
tải mẫu
26/11/2022
33.Xi măng siêu sulfat hóa – Thành phần, yêu cầu kỹ thuật và tiêu chí phù hợp (Ngày 26/8/2022)tải mẫu
26/11/2022


Danh mục Dự thảo Tiêu chuẩn đã hết hạn lấy ý kiến:

SttTên Dự thảo Tiêu chuẩn cần lấy ý kiến của chuyên giaMẫu lấy
ý kiến
Thời hạn
lấy ý kiến
1.Xỉ thép làm vật liệu san lấp – Yêu cầu chung (Ngày 22/7/2022)
tải mẫu
22/10/2022
2.Soát xét TCVN 9028:2011  Vữa cho khối xây bê tông nhẹ
tải mẫu4/5/2022
3.Soát xét TCVN 6476:1999 Gạch bê tông tự chèn
tải mẫu4/5/2022
4.Soát xét TCVN 9807: Thạch cao tự nhiên dùng sản xuất xi măngtải mẫu4/2/2022
5.
Soát xét TCVN: Tro bay làm nguyên vật liệu thay thế sét sản xuất vật liệu xây dựng
tải mẫu
4/2/2022

Phòng KHKT&HTQT

Thăm dò ý kiến

Lĩnh vực nào bạn quan tâm nhiều nhất trên website?OK  Kết quả