Lễ khai trương Phòng thí nghiệm vữa khô giữa Viện Vật liệu xây dựng và Tập đoàn Wacker Polymer (Cộng hòa liên bang Đức)

Ngày 22/09/2009 10:51
Ngày 4 tháng 9 năm 2009 tại Viện Vật liệu xây dựng diễn ra lễ khai trương phòng thí nghiệm vữa khô dự án hợp tác giữa Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) và Tập đoàn Wacker Polymer (Cộng hòa liên bang Đức).

Chưa có ảnh

Ngày 4 tháng 9 năm 2009 tại Viện Vật liệu xây dựng diễn ra lễ khai trương phòng thí nghiệm vữa khô dự án hợp tác giữa Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) và Tập đoàn Wacker Polymer (Cộng hòa liên bang Đức). Tới dự lễ khai trương có đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng, các hiệp hội, các nhà xây dựng và doanh nghiệp xây dựng trong nước. Phòng thí nghiệm hợp tác này đặt tại VIBM, do VIBM quản lý, vận hành. Mục tiêu là hỗ trợ sử dụng, phát triển, và  kiểm soát chất lượng vữa khô theo các tiêu chuẩn Quốc gia cũng như Quốc tế tại Việt .

P
hòng thí nghiệm hợp tác VIBM-WACKER có đủ năng lực về con người và thiết bị để kiểm nghiệm các sản phẩm vữa khô trộn sẵn theo tiêu chuẩn Việt và các tiêu chuẩn EN, ISO tương ứng:
      - Đối với keo dán gạch: có thể thử tất cả các chỉ tiêu theo yêu cầu của các tiêu chuẩn: TCXDVN 336:2005, EN12004, ISO 13007,…
      - Đối với vữa xảm mạch gạch: có thể thử tất cả các chỉ tiêu theo yêu cầu của các tiêu chuẩn: EN 12808, ISO 13007,…
      - Đối với bột bả tường: có thể thử tất cả các chỉ tiêu theo yêu cầu của các tiêu chuẩn: TCVN 7239:2003,…
      - Ngoài ra còn có thể kiểm nghiệm các loại vữa trộn sẵn khác như: vữa chống thấm, vữa dán tấm cách nhiệt, vữa phủ sàn,… 

Lễ khai trương phòng thí nghiệm vữa khô giữa Viện Vật liệu xây dựng và tập đoàn Wacker Polymer (Cộng hòa liên bang Đức)

Chuyên gia của Tập đoàn Wacker Polymer (Cộng hòa liên bang Đức) trình diễn thao tác thí nghiệm

Phòng thí nghiệm vữa khô

Máy trộn vữa

Thăm dò ý kiến

Lĩnh vực nào bạn quan tâm nhiều nhất trên website?OK  Kết quả