Lễ ký thỏa thuận hợp tác xây dựng Trung tâm kiểm định vữa khô giữa Viện Vật liệu xây dựng và Tập đoàn Wacker Polymers (Cộng hòa liên bang Đức)

Ngày 24/10/2008 10:52
Ngày 15 tháng 10 năm 2008 tại khách sạn Hilton đã diễn ra lễ ký kết hợp tác xây dựng Trung tâm kiểm định vữa khô giữa Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) và Tập đoàn Wacker Polime (Cộng hòa liên bang Đức.

Chưa có ảnh

Tới dự lễ ký kết có đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng,  các hiệp hội, các nhà xây dựng và doanh nghiệp xây dựng trong nước. Phòng thí nghiệm hợp tác này đặt tại VIBM, do VIBM quản lý, vận hành. Mục tiêu là hỗ trợ sử dụng, phát triển, và  kiểm soát chất lượng vữa khô theo các tiêu chuẩn Quốc gia cũng như  Quốc tế tại Việt .

Sau khi đ
ưa vào vận hành, phòng thí nghiệm hợp tác VIBM-WACKER có đủ năng lực về con người và thiết bị để kiểm nghiệm các sản phẩm vữa khô trộn sẵn theo tiêu chuẩn Việt và các tiêu chuẩn EN, ISO tương ứng:
     - Đối với keo dán gạch: có thể thử tất cả các chỉ tiêu theo yêu cầu của các tiêu chuẩn: TCXDVN 336: 2005, EN12004, ISO 1300,…
     - Đối với vữa xảm mạch gạch: có thể thử tất cả các chỉ tiêu theo yêu cầu của các tiêu chuẩn: EN 12808, ISO 1300,…
     - Đối với bột bả tường: có thể thử tất cả các chỉ tiêu theo yêu cầu của các tiêu chuẩn: TCVN 7239:2003,…
     - Ngoài ra còn có thể kiểm nghiệm các loại vữa trộn sẵn khác như: vữa chống thấm, vữa dán tấm cách nhiệt, vữa phủ sàn,… 

TS. Thái Duy Sâm Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng và ông Juergen Herein – Giám đốc điều hành Wacker Chemicals khu vưc Nam á) ký thỏa thuận hợp tác xây dựng Trung tâm kiểm định vữa khô giữa Viện Vật liệu xây dựng và Tập đoàn WACKER Polymers (Cộng hòa liên bang Đức).

TS. Thái Duy Sâm Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng và ông Juergen Herein – Giám đốc điều hành Wacker Chemicals khu vưc Nam á) ký thỏa thuận hợp tác xây dựng Trung tâm kiểm định vữa khô giữa Viện Vật liệu xây dựng và Tập đoàn WACKER Polymers (Cộng hòa liên bang Đức).

Thăm dò ý kiến

Lĩnh vực nào bạn quan tâm nhiều nhất trên website?OK  Kết quả