Chính sách công nghiệp và sự quản lý của chính phủ đối với ngành vật liệu xây dựng ở Trung Quốc

Ngày 23/01/2008 10:09
Bài báo trình bày những chính sách và sự quản lý của chính phủ Trung Quốc đối với ngành vật liệu xây dựng.

Tác giả đã giới thiệu toàn cảnh ngành vật liệu xây dựng Trung Quốc tới độc giả: từ hiện trạng đến những chính sách vĩ mô và sự quản lý của chính phủ nhằm chuyển đổi mô hình hoạt động và thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp vật liệu xây dựng. Sự phát triển thần kỳ của nền kinh tế Trung Quốc nói chung và ngành vật liệu xây dựng nói riêng trong những thập kỷ gần đây là bằng chứng hùng hồn chứng tỏ hiệu quả của các chính sách và sự quản lý của chính phủ Trung Quốc.  
                                                                                          
                                                                                            Xem chi tiết tại đây

Thăm dò ý kiến

Lĩnh vực nào bạn quan tâm nhiều nhất trên website?OK  Kết quả