Giám định chất lượng

Ngày 30/05/2014 03:25
Công tác giám định chất lượng VLXD với vai trò là trọng tài của ngành phục vụ công tác nghiên cứu các đề tài, các dự án KHCN và kiểm định chất lượng nguyên liệu , sản phẩm VLXD trên phạm vi cả nước với hệ thống các thiết bị hiện đại và phòng thử nghiệm hợp chuẩn VILAS 003 với 170 phép thử về lĩnh vực xi măng, bê tông, gốm sứ, phân tích hóa.

+ Thử nghiệm các tính chất cơ lý xi măng theo TCVN, ASTM, ISO,JIS,BS, AS,GOST.
 + Thiết kế mác bê tông, kiểm tra chất lượng bê tông ( theo phương pháp chuẩn và phương pháp nhanh 
    của hiện trường)
 + Phân tích thành phần hóa học các nguyên nhiên vật liệu dùng cho sản xuất trong ngành VLXD (vật liệu 
    hữu cơ, cát đá, đất sét, cao lanh, than và các nguyên liệu…)
 + Phân tích thành phần khoáng, thành phần hóa học các loại mẫu: xi mănng, clinker, vật liệu chịu lửa, vật 
    liệu gốm sứ thủy tinh bằng phương pháp nhiễu xạ tia X, huỳnh quang tia X và quang phổ hấp thụ nguyên 
    tử.
 + Thử các tính năng cơ lý nhiệt của gốm sứ xây dựng, vật liệu chịu lửa, gạch ngói, tấm lợp , đá , cát sỏi.
 + Phân tích nhanh thành phân fkhí, khói thải , lò nung, phân tích nước.
 + Phân tích thành phần cỡ hạt bằng phương pháp tán xạ lazer.
 + Phân tích nhiệt ( TG, DTA,DSC)
 + Phân tích bề mặt riêng và kích thước lỗ xốp.
 + Xác định thế Zeta
 + Phân tích cácbon, sunphua.

VLXD

Thăm dò ý kiến

Lĩnh vực nào bạn quan tâm nhiều nhất trên website?OK  Kết quả