VIBM: Mời tham dự các lớp tập huấn năm 2017 về Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Việt Nam

21/09/2017
Thực hiện nhiệm vụ do Bộ Xây dựng giao, Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) sẽ mở các lớp tập huấn về tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), quy chuẩn Việt Nam (QCVN) trong lĩnh vực vật liệu xây dựng tại tỉnh Lâm ...
Xem tiếp

VIBM: Phổ biến tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng tại Cần Thơ và Hà Nội

01/11/2016
Trong các ngày 20-21/10/2016 tại thành phố Cần Thơ và 27-28/10/2016 tại Hà Nội, Viện Vật liệu xây dựng (VLXD) đã mở lớp tập huấn “Hướng dẫn chuyên môn lĩnh vực vật liệu xây dựng, các vướng mắc về kỹ ...
Xem tiếp