<div style="clear:both">
    Không có ảnh

    Thiết bị đo độ dẫn nhiệt

    07/07/2017
    Vật liệu cách nhiệt ngày càng được sử dụng nhiều trong công trình xây dựng. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2013/BXD đã có các yêu cầu năng lượng trong đó quy định chỉ tiêu độ dẫn nhiệt của các ... Xem tiếp

Thăm dò ý kiến

Lĩnh vực nào bạn quan tâm nhiều nhất trên website?OK  Kết quả