Vữa chèn tự chảy không co SACA-G

08/09/2014
Sản phẩm dạng bột, màu xám xi măng. Sản phẩm được sản xuất từ các nguyên liệu chính là xi măng, các chất độn hoạt tính, các loại phụ gia giảm nước, tăng cường độ, phụ gia bù co và một số loại phụ gia ...
Xem tiếp

Xi măng poóc lăng ít tỏa nhiệt (TYPE II, IV)

08/09/2014
Xi măng poóc lăng ít tỏa nhiệt (Type II, IV) là loại xi măng đặc chủng, có thành phần hóa học, khoáng vật và các tính chất vật lý đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn ASTM C150 hoặc TCVN 6069. Hình dạng ...
Xem tiếp

Phụ gia nở chống thấm SACA -I

08/09/2014
Phụ gia nở chống thấm SACA – I là loại xi măng đặc biệt. Khi sử dụng phối hợp với xi măng poóc lăng sẽ chế tạo được xi măng dãn nở, có các tính chất cơ lý đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn ASTM C845 ...
Xem tiếp

Xi măng poóc lăng bền sun phát (TYPE II, V)

08/09/2014
Xi măng poóc lăng bền sun phát (Type II, V) là loại xi măng đặc chủng, có thành phần hóa học, khoáng vật và các tính chất vật lý đáp ứng yêu cầu của Tiêu chuẩn ASTM C150 hoặc TCVN 6067-2006. Hình ...
Xem tiếp

Ứng dụng và phát triển VLXD

30/05/2014
Ứng dụng và phát triển VLXD
Xem tiếp

Giới thiệu sản phẩm và dịch vụ sửa chữa chống thấm khôi phục chất lượng công trình

30/05/2014
Trung tâm ứng dụng và phát triển vật liệu xây dựng thuộc Viện Vật Liệu Xây dựng - Bộ Xây dựng là đơn vị có chức năng nghiên cứu sản xuất, triển khai ứng dụng các sản phẩm vật liệu xây dựng và giải ...
Xem tiếp

Giám định chất lượng

30/05/2014
Công tác giám định chất lượng VLXD với vai trò là trọng tài của ngành phục vụ công tác nghiên cứu các đề tài, các dự án KHCN và kiểm định chất lượng nguyên liệu , sản phẩm VLXD trên phạm vi cả nước ...
Xem tiếp

Quy hoạch Vật liệu xây dựng

30/05/2014
Quy hoạch Vật liệu xây dựng
Xem tiếp