Giám định chất lượng

30/05/2014
Công tác giám định chất lượng VLXD với vai trò là trọng tài của ngành phục vụ công tác nghiên cứu các đề tài, các dự án KHCN và kiểm định chất lượng nguyên liệu , sản phẩm VLXD trên phạm vi cả nước ...
Xem tiếp

Quy hoạch Vật liệu xây dựng

30/05/2014
Quy hoạch Vật liệu xây dựng
Xem tiếp