Thiết bị đo độ dẫn nhiệt

07/07/2017
Vật liệu cách nhiệt ngày càng được sử dụng nhiều trong công trình xây dựng. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2013/BXD đã có các yêu cầu năng lượng trong đó quy định chỉ tiêu độ dẫn nhiệt của các ...
Xem tiếp

Thử nghiệm khả năng chịu áp của ống PVC, PP, PE, HDPE

22/08/2016
Phòng thí nghiệm Trung tâm Thiết bị, Môi trường & An toàn Lao động trực thuộc phòng thí nghiệm VILAS 003 của Viện Vật liệu Xây dựng có khả năng thử nghiệm các chỉ tiêu độ bền với áp suất bên trong ...
Xem tiếp

Giám định chất lượng

30/05/2014
Công tác giám định chất lượng VLXD với vai trò là trọng tài của ngành phục vụ công tác nghiên cứu các đề tài, các dự án KHCN và kiểm định chất lượng nguyên liệu , sản phẩm VLXD trên phạm vi cả nước ...
Xem tiếp