Lãnh đạo viện

Ngày 21/03/2020 21:10
 

PGS.TS. LÊ TRUNG THÀNH

Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng

>> Các công trình nghiên cứu khoa học

TS. MAI NGỌC TÂM

Phó Viện trưởng

TS. LƯU THỊ HỒNG

Phó Viện trưởng

THS. NGUYỄN VĂN HUYNH

Phó Viện trưởng

 

Trung tâm Thông tin