Văn phòng Chứng nhận

11/09/2014
Văn phòng chứng nhận (BoC) là đơn vị thành viên thuộc Viện Vật liệu xây dựng, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác chất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng.
Xem tiếp

Trung tâm Gốm sứ - Thủy tinh

11/09/2014
Trung tâm gốm sứ thuỷ tinh là đơn vị nghiên cứu – triển khai trực thuộc viện VLXD. Trung tâm được thành lập theo quyết định số 755QĐ-BXD của bộ trưởng bộ xây dựng và quyết định số 69/QĐ của viện ...
Xem tiếp

Trung tâm Kiểm định Vật liệu xây dựng

11/09/2014
Trung tâm Kiểm Định Vật liệu xây dựng (VLXD) là đơn vị chuyên nghiệp trong công tác thí nghiệm, kiểm định VLXD. Qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển,Trung tâm Kiểm Định VLXD đã thể hiện là phòng thí ...
Xem tiếp

Trung tâm Hữu cơ & hóa phẩm xây dựng

31/05/2014
Địa chỉ: 235 Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Xem tiếp

Trung tâm Dự báo và Quy hoạch phát triển VLXD

30/05/2014
Dự báo và quy hoạch là một trong những công tác có vai trò quan trọng để phục vụ cho việc hoạch định và thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, xây dựng chiến lược, quy ...
Xem tiếp

Trung tâm Thiết bị, môi trường và an toàn lao động

30/05/2014
Trung tâm Thiết bị, Môi trường & An toàn lao động – Viện Vật liệu xây dựng
Xem tiếp

Trung tâm Thông tin - Tiêu chuẩn - HTQT

30/05/2014
Xuất bản Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển vật liệu xây dựng (VLXD), thông tin trên Website, tổ chức Hội thảo trong và ngoài nước về VLXD.
Xem tiếp

Chất lượng tạo nên thương hiệu

16/12/2008
Trong xu thế toàn cầu hoá, chứng nhận hợp chuẩn trở nên không thể thiếu đối với các sản phẩm hàng hoá được sản xuất trong nước cũng như các sản phẩm có khả năng xuất khẩu.
Xem tiếp