Chất lượng tạo nên thương hiệu

16/12/2008
Trong xu thế toàn cầu hoá, chứng nhận hợp chuẩn trở nên không thể thiếu đối với các sản phẩm hàng hoá được sản xuất trong nước cũng như các sản phẩm có khả năng xuất khẩu.
Xem tiếp