Văn phòng Chứng nhận

21/05/2019
Văn phòng chứng nhận (BoC) là đơn vị thành viên thuộc Viện Vật liệu xây dựng, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác chất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng.
Xem tiếp

Trung tâm Kiểm định Vật liệu xây dựng

20/05/2019
Trung tâm Kiểm Định Vật liệu xây dựng (VLXD) là đơn vị chuyên nghiệp trong công tác thí nghiệm, kiểm định VLXD. Qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển,Trung tâm Kiểm Định VLXD đã thể hiện là phòng thí ...
Xem tiếp

Trung tâm Gốm sứ - Thủy tinh

20/05/2019
Trung tâm gốm sứ thuỷ tinh là đơn vị nghiên cứu – triển khai trực thuộc viện VLXD. Trung tâm được thành lập theo quyết định số 755QĐ-BXD của bộ trưởng bộ xây dựng và quyết định số 69/QĐ của viện ...
Xem tiếp

Trung tâm Thiết bị, Môi trường và An toàn lao động

20/05/2019
Trung tâm Thiết bị, Môi trường và An toàn lao động đã thực hiện nhiều đề tài, dự án trong lĩnh vực xử lý môi trường, tái chế chất thải cấp bộ, ngành. Nhiều kết quả nghiên cứu đã được chuyển giao vào ...
Xem tiếp

Trung tâm Vật liệu chịu lửa và Chống cháy

20/05/2019
CHỨC NĂNG Trung tâm Vật liệu chịu lửa và chống cháy, Viện Vật liệu xây dựng có chức năng nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ mới thuộc chuyên ngành Vật liệu chịu lửa và chống cháy ...
Xem tiếp

Phân Viện miền Nam

23/03/2016
Phân viện miền Nam được thành lập ngày 22/03/2016, theo quyết định số 242/QĐ-BXD, là đơn vị trực thuộc Viện Vật liệu xây dựng - Bộ xây dựng trụ sở tại Lô I-3b-5 đường N6, khu Công nghệ cao, phường ...
Xem tiếp