Phân Viện miền Nam

23/03/2016
Phân viện miền Nam được thành lập ngày 22/03/2016, theo quyết định số 242/QĐ-BXD, là đơn vị trực thuộc Viện Vật liệu xây dựng - Bộ xây dựng trụ sở tại Lô I-3b-5 đường N6, khu Công nghệ cao, phường ...
Xem tiếp

Phòng Tài chính kế toán

11/09/2014
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Xem tiếp

Trung tâm Vật liệu chịu lửa và Chống cháy

11/09/2014
CHỨC NĂNG Trung tâm Vật liệu chịu lửa và chống cháy, Viện Vật liệu xây dựng có chức năng nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ mới thuộc chuyên ngành Vật liệu chịu lửa và chống cháy ...
Xem tiếp

Trung tâm Thiết bị, Môi trường và An toàn lao động

11/09/2014
Trung tâm Thiết bị, Môi trường và An toàn lao động đã thực hiện nhiều đề tài, dự án trong lĩnh vực xử lý môi trường, tái chế chất thải cấp bộ, ngành. Nhiều kết quả nghiên cứu đã được chuyển giao vào ...
Xem tiếp