Văn phòng Chứng nhận

Ngày 16/03/2024 10:44

Chưa có ảnh

Chức năng

Văn phòng chứng nhận có chức năng chính giúp việc cho lãnh đạo Viện Vật liệu xây dựng về công tác chứng nhận sự phù hợp trong phạm vi được cấp phép và trực tiếp thực hiện việc đánh giá chứng nhận sự phù hợp theo các quy định của Pháp luật và quy định Quốc tế.

Nhiệm vụ

-  Đề xuất những định hướng phát triển và mở rộng phạm vi hoạt động chứng nhận sự phù hợp của Viện.

-  Tổ chức thực hiện các công việc:

Xây dựng hệ thống tài liệu hồ sơ và văn bản cho công tác đánh giá chứng nhận sự phù hợp của Viện đáp ứng với các yêu cầu của Tiêu chuẩn TCVN ISO 17065 và các quy định hiện hành của Pháp luật.

Triển khai các hoạt động đánh giá chứng nhận sự phù hợp (đánh giá chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy)  trên phạm vi toàn quốc theo đúng các quy định của Pháp luật và Giấy phép hoạt động.

Đề xuất và tham gia các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học về lĩnh vực chứng nhận chất lượng vật liệu xây dựng.

Xây dựng kế hoạch phát triển hoạt động chứng nhận sự phù hợp.

-  Thực hiện các nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực vật liệu xây dựng (VLXD) theo chỉ đạo và yêu cầu của Bộ Xây dựng được Viện giao.

-  Quản lý cán bộ viên chức thuộc biên chế của đơn vị theo phân cấp quản lý hiện hành của Viện.

-  Quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản và cơ sở vật chất được Viện giao theo quy định hiện hành của cơ quan.

-  Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.


Văn phòng chứng nhận (BoC) là đơn vị thành viên thuộc Viện, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác chất lượng sản phẩm VLXD.  

Dịch vụ chính của Văn phòng chứng nhận là: Chứng nhận và cấp dấu chất lượng cho các sản phẩm hàng hóa VLXD phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), tiêu chuẩn nước ngoài (JIS, GOST, GB, ASTM…), tiêu chuẩn khu vực (EN, CEN..) tiêu chuẩn quốc tế (ISO..).

Chứng nhận và cấp dấu CR cho các sản phẩm hàng hóa VLXD phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật (QCVN).

CHẤT LƯỢNG TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU

Trong xu thế toàn cầu hoá, chứng nhận hợp chuẩn trở nên không thể thiếu đối với các sản phẩm hàng hoá được sản xuất trong nước cũng như các sản phẩm có khả năng xuất khẩu.

Quyền lợi của tổ chức có sản phẩm được chứng nhận:
  - Tạo cho khách hàng niềm tin vào chất lượng sản phẩm, làm gia tăng cơ hội cạnh tranh trên thị trường.
  - Thoả mãn nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về chất lượng và an toàn của sản phẩm.
  - Sử dụng kết quả chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn trong Công bố phù hợp tiêu chuẩn.
  - Được mang dấu hợp chuẩn trên tất cả các sản phẩm đã được chứng nhận sự phù hợp tiêu chuẩn.

Hiện nay tại Việt nam có một số tổ chức chứng nhận chất lượng sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn như: trung tâm Quacert, trung tâm tiêu chuẩn-chất lượng I…Các tổ chức này vừa hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo ISO, vừa chứng nhận sự phù hợp tiêu chuẩn cho nhiều chủng loại sản phẩm hàng hoá.

Văn phòng chứng nhận chất lượng sản phẩm VLXD của Viện VLXD.

Văn phòng chứng nhận chất lượng sản phẩm VLXD (VPCN) thuộc Viện Vật liệu xây dựng được thành lập theo quyết định số 88/ QĐ – VLXD từ yêu cầu về chức năng quản lý nhà nước, kiểm soát chất lượng sản phẩm VLXD được sản xuất trong nước cũng như nhập khẩu vào thị trường Việt nam.

VPCN là tổ chức chứng nhận hoạt động theo các quy định của tiêu chuẩn ISO/ IEC Guide 65: 1996, đăng ký chứng nhận hoạt động hợp chuẩn với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong lĩnh vực vật liệu xây dựng với mã số đăng ký 15/ CNHC.

VPCN chứng nhận các sản phẩm vật liệu xây dựng phù hợp với tiêu chuẩn Việt nam TCVN, tiêu chuẩn nước ngoài (ASTM,JIS, GOST,GB…), tiêu chuẩn khu vực và tiêu chuẩn quốc tế (ISO, IEC…). 

Một số nét đặc trưng của VPCN thuộc viện VLXD:
   - Là đơn vị đầu ngành của cả nước về hoạt động KHCN, tham gia quản lý Nhà nước về lĩnh vực VLXD.
   - Chuyên chứng nhận sản phẩm thuộc lĩnh vực vật liệu xây dựng.
   - Có đội ngũ chuyên gia kỹ thuật chuyên môn cao về lĩnh vực vật liệu xây dựng như xi măng, bê tông, gốm sứ, thuỷ tinh, phụ gia, vật liệu trang trí…
   - Có hệ thống phòng thí nghiệm được hợp chuẩn quốc gia về lĩnh vực vật liệu xây dựng mang mã số VILAS 003 với hệ thống các thiết bị phân tích hiện đại và đội ngũ cán bộ phân tích có tay nghề cao.
   - Tạo sự gắn kết giữa kết quả chứng nhận và mục tiêu nâng cao hiệu quả kinh doanh cho các doanh nghiệp.

Tóm tắt quá trình chứng nhận:


DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN/HỢP QUY


Liên hệ:

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN – VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Địa chỉ:  Ngõ 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: 024. 38582217 (111)
Fax: 024. 35510304         
Mobile: 0906014252/  0934686778 
Website: tnkdcn.vibm.vn 
Email: anhthuvibm@gmail.com; ha.cert.vibm@gmail.com

Thăm dò ý kiến

Lĩnh vực nào bạn quan tâm nhiều nhất trên website?OK  Kết quả