Trung tâm Thiết bị, Môi trường và An toàn lao động

Ngày 15/03/2024 10:46

Chưa có ảnh

Chức năng

Trung tâm Thiết bị, Môi trường và An toàn lao động có chức năng nghiên cứu, triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Thiết bị, Cơ khí xây dựng, Hạ tầng kỹ thuật, Môi trường xây dựng và An toàn lao động phục vụ công tác quản lý Nhà nước, phát triển ngành công nghiệp xây dựng và sản xuất Vật liệu xây dựng.

Nhiệm vụ

-  Nghiên cứu xây dựng các định hướng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu KHCN thuộc lĩnh vực Thiết bị, Cơ khí xây dựng, Hạ tầng kỹ thuật, Môi trường xây dựng và An toàn lao động, bao gồm:

Nghiên cứu, thiết kế các thiết bị công nghệ sản xuấ, các thiết bị nghiên cứu và thiết bị thử nghiệm trong lĩnh vực vật liệu xây dựng;

Nghiên cứu các giải pháp công nghệ, thiết kế các thiết bị bảo vệ môi trường trong công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, các công trình công nghiệp khác và các công trình dân dụng về xử lý ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước nguồn, nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt;

Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp thiết bị, giải pháp tổ chức, giải pháp chinh sách, quản lý và kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn lao động, giảm thiểu tai nạn trong sản xuất vật liệu xây dựng;

Nghiên cứu, đề xuất xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, các giải pháp chính sách, quản lý và kỹ thuật trong lĩnh vực Thiết bị, Cơ khí xây dựng, Hạ tầng kỹ thuật, Môi trường Xây dựng, An toàn lao động và Tiết kiệm năng lượng trong công trình xây dựng và cơ sở sản xuất;

Nghiên cứu các giải pháp ứng dụng vật liệu, công nghệ trong xử lý cấp, thoát và xử lý nước.

-  Quản lý, sử dụng hiệu quả phòng thí nghiệm Môi trường, An toàn, Tiết kiệm năng lượng và Hạ tầng kỹ thuật;

-  Thực hiện các dịch vụ tư vấn môi trường (lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường , báo cáo xả thải, quan trắc, đo đạc, giám sát chất lượng môi trường…);

-  Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ các công trình:

Xử lý ô nhiễm chất thải khí, lỏng, rắn;

Tái chế rác thải công nghiệp và đô thị;

Sản xuất vật liệu xây dựng và các sản phẩm công nghiệp khác;

Sản xuất sạch hơn trong sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất công nghiệp khác và làng nghề thủ công;

Đảm bảo an toàn lao động, giảm thiểu tai nạn trong sản xuất vật liệu xây dựng;

Chế tạo, cung cấp, lắp đặt các thiết bị, hệ thống thiết bị bảo vệ, xử lý môi trường, thiết bị tái chế, thiết bị công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng, thiết bị thử nghiệm trong lĩnh vực môi trường và sản xuất vật liệu xây dựng.

-  Phối hợp với các đơn vị nghiên cứu triển khai chuyên ngành trong Viện thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Thiết bị, Môi trường, An toàn lao động, Hạ tầng kỹ thuật, Cơ khí xây dựng và Tiết kiệm năng lượng. 

- Tham gia thực hiện các chương trình hợp tác trong và ngoài nước về nghiên cứu khoa học, tư vấn, đào tạo và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Thiết bị, Môi trường, An toàn lap động, Hạ tầng kỹ thuật, Cơ khí xây dựng và Tiết kiệm năng lượng theo sự phân công, chỉ đạo của Viện trưởng.

-  Quản lý, tổ chức hoạt động bộ máy nhân lực; thực hiện chế độ, chính sách đối với CBVC của đơn vị theo sự phân cấp của Viện.

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.


Trung tâm Thiết bị, Môi trường và An toàn lao động đã thực hiện nhiều đề tài, dự án trong lĩnh vực xử lý môi trường, tái chế chất thải cấp bộ, ngành. Nhiều kết quả nghiên cứu đã được chuyển giao vào thực tế sản xuất và đạt hiệu quả kinh tế xã hội cao.

Với nhiều năm kinh nghiệm, Trung tâm có đủ năng lực giải quyết những nhiệm vụ KHCN và yêu cầu thực tế trong lĩnh vực môi trường, thiết bị cơ khí, an toàn lao động trong nghành sản xuất vật liệu xây dựng và các ngành công nghiệp khác.

Hoạt động chính

♦ Tư vấn thiết kế, cung cấp, lắp đặt vận hành thiết bị và chuyển giao công  nghệ trong các lĩnh vực:

- Xử lý nước thải công nghiệp và đô thị.

- Xử lý khí thải công nghiệp.

- Thông gió, lọc và cấp khí sạch cho nhà xưởng sản xuất và các tòa nhà cao tầng...

- Thiết bị công nghệ và phi tiêu chuẩn cho sản xuất VLXD và các Ngành công nghiệp khác .

♦ Thẩm định, đánh giá kỹ thuật hệ thống thiết bị bảo vệ môi tr­ường

♦ Tư vấn đầu tư phòng thử nghiệm và cung cấp các thiết bị thử nghiệm VLXD và các Ngành công nghiệp khác

♦ Quan trắc, kiểm soát ô nhiễm

- Quan trắc, giám sát chất lượng môi trường sản xuất công nghiệp và đô thị.

- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), bản cam kết bảo vệ môi trường và Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) các dự án đầu tư.

- Lập hồ sơ cấp phép xả nước thải vào nguồn nước, các thủ tục xin gia hạn xả thải.

♦ Xử lý, tái chế chất thải

- Công nghệ đốt chất thải sinh hoạt không gây ô nhiễm môi trường

- Tái chế phế thải xây dựng

♦ Thử nghiệm ống

TTNội dungLoại ống
được áp dụng
Tiêu chuẩn thửHình ảnh
IPhương pháp thử độ bền với áp suất bên trongỐng PVC; PP;
PE; HDPE
TCVN 6149-1:2007
TCVN 6149-2:2007
TCVN 6149-3:2009
TCVN 6149-4:2009
IIYêu cầu kỹ thuậtỐng, đầu nong
gắn liền ống
và phụ kiện PVC-U

TCVN 8491-2:2011
TCVN 8491-3:2011Ống và phụ kiện PPTCVN 10097-2:2013
TCVN 10097-3:2013


Ống và phụ kiện PETCVN 7305-2:2008


Ống và phụ kiện nhựa gân xoắn HDPETCVN 9070

>> Tải tệp Thử nghiệm ống

Một số hình ảnh của các viên chức thuộc Trung tâm:Liên hệ:

Trung tâm Thiết bị, Môi trường và An toàn lao động
Địa chỉ: Ngõ 235 Đường Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
Điện thoại: 024.8582217 (102)
Fax: 024.38581112
Mobile: 0915502834
Email: thietbimoitruong@vibm.vntamnt.tbmt@gmail.com 
Website: www.vibm.vn

Sản phẩm & Dịch vụ

Thăm dò ý kiến

Lĩnh vực nào bạn quan tâm nhiều nhất trên website?OK  Kết quả