Trung tâm Tư vấn và dịch vụ kỹ thuật xây dựng

Ngày 11/03/2024 04:45

Chưa có ảnh

Chức năng

Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ kỹ thuật xây dựng trực thuộc Viện Vật liệu xây dựng thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng và phục vụ công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực vật liệu xây dựng; thực hiện dịch vụ tư vấn xây dựng và các dịch vụ kỹ thuật khác trong lĩnh vực xây dựng và vật liệu xây dựng.

Chức năng

-  Xây dựng các văn bản phục vụ công tác quản lý điều hành của Viện về lĩnh vực đầu tư, xây dựng.

-  Thực hiện các nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực Vật liệu xây dựng (VLXD) theo sự chỉ đạo và yêu cầu của Bộ Xây dựng được Viện giao:

Tham gia nghiên cứu chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành VLXD;

Khảo sát, thăm dò trữ lượng tài nguyên khoáng sản đã được quy hoạch để sản xuất VLXD; 

Cung cấp thông tin KHCN về lĩnh vực tư vấn xây dựng, dịch vụ kỹ thuật xây dựng.

-  Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thẩm định, đánh giá, tiếp nhận, chuyển giao công nghệ mới sản xuất VLXD của nước ngoài và kết quả nghiên cứu trong nước.

-  Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng;

-  Thực hiện các đề tài nghiên cứu, dự án;

-  Tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn xây dựng, hoạt động dịch vụ kỹ thuật xây dựng đối với các dự án và công trình xây dựng, cụ thể như sau:

Lập, thẩm tra dự án đầu tư; thiết kế, thẩm tra thiết kế, dự toán; thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành; tư vấn đấu thầu; tư vấn quản lý dự án; giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị; đánh giá dự án đầu tư; đánh giá chất lượng công trình xây dựng;

Thi công xây mới, sửa chữa, khôi phục chất lượng công trình xây dựng; chống thấm; bảo trì công trình xây dựng;

Cung cấp vật liệu, vật tư cho công trình xây dựng;

Thi công làm sạch và chống dính si lô xi măng và si lô chứa vật liệu khác.

-  Quản lý về tổ chức & bộ máy; thực hiện chế độ, chính sách đối với CBVC của đơn vị theo phân cấp của Viện. 

-  Quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản và cơ sở vật chất thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

Liên hệ:

Trung tâm Tư vấn và dịch vụ kỹ thuật xây dựng
Địa chỉ: 235, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
ĐT: 024. 38582217 (120)
Mobile: 
098.555.66.11
Email: dxhoa@vibm.vn / dxh1972@gmail.com 

Website: https://vibm.vn

Thăm dò ý kiến

Lĩnh vực nào bạn quan tâm nhiều nhất trên website?OK  Kết quả