Trung tâm Ứng dụng và phát triển Vật liệu xây dựng

Ngày 11/09/2014 09:40
GIỚI THIỆU

Hoạt động chính

·         Nghiên cứu sản xuất, cung ứng các loại phụ gia trợ nghiền, trợ nghiền trợ ẩm cho xi măng.

·         Nghiên cứu sản xuất, cung ứng các sản phẩm vữa tự chảy không co ngót tính năng cao, các vật liệu chống thấm, vật liệu bền hóa, bền môi trường xâm thực, vật liệu chịu lửa cacborun.

·         Nghiên cứu tái chế nhựa phế liệu để sản xuất VLXD, keo polyester không no.

·         Nghiên cứu sản xuất, cung ứng thạch cao nhân tạo, các phụ gia tro xỉ nhiệt điện.

·         Khảo sát, đánh giá chất lượng và bệnh học các công trình xây dựng.

·         Nghiên cứu tư vấn, thiết kế, đề xuất các giải pháp sửa chữa chống thấm công trình.

Xử lý chống thấm đường hầm Nhà máy thuỷ điện Hòa Bình

Chống thấm vòm gian máy nhà máy thuỷ điện Hoà Bình

Các sản phẩm dịch vụ đã và đang cung cấp:

·         Sản xuất, cung cấp phụ gia trợ nghiền xi măng cung ứng cho các Công ty xi măng Bỉm Sơn, Công ty XM Hoàng Mai, Công ty XM Thái Bình.

·         Cung cấp thạch cao nhân tạo, phụ gia tro xỉ nhiệt điện cho Công ty XM Hoàng Thạch.

·         Cung cấp vữa tự chảy không co cường độ cao cho một số Công ty như: Công cổ phần vật liệu xây dựng kỹ thuật cao ACM,Công ty cổ phần xây dựng Quảng Ninh, Viện KHCN xây dựng, Công ty Thương mại Thái Bình, Công ty xây dựng VINACONEX 9…

·         Thi công sửa chữa, chống thấm khôi phục chất lượng công trình cho nhiều công trình xây dựng trong cả nước như: Nhà máy thuỷ điện Thác Mơ, Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, Điện Phả Lại, Xi măng Hoàng Thạch, Xi măng Bỉm Sơn, Xi măng Hoàng Mai, Xi măng Lương sơn, Xi măng Hà Tiên II, Kính Đáp Cầu, Điện Phú Mỹ, Tượng đài Hồ Chí Minh Nghệ An …

·         Cung cấp keo dán vỏ bao cho các công ty bao bì Bỉm Sơn, bao bì Nghệ An.

·         Sản xuất, cung ứng các cấu kiện vật liệu composite từ nhựa Polyeter không no cho Công ty Xi măng Bỉm Sơn.

Liên hệ

Địa chỉ : 235, Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: 04. 38581110
Email: 


Sản phầm & Dịch vụ

Dự án triển khai

VLXD