Trung tâm Kiểm định Vật liệu xây dựng

Ngày 12/03/2024 04:43

Chưa có ảnh

Chức năng

Trung tâm Kiểm định VLXD có chức năng nghiên cứu, phân tích, kiểm định chất lượng các loại nguyên liệu, sản phẩm VLXD phục vụ công tác nghiên cứu KHCN của Viện và công tác quản lý chất lượng sản phẩm VLXD.

Nhiệm vụ

-  Đề xuất định hướng, xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực phân tích, kiểm định chất lượng VLXD; nghiên cứu các phương pháp phân tích hóa học, hóa lý, các phương pháp thí nghiệm kiểm định các tính chất cơ lý, nhiệt .v.v… của nguyên, nhiên liệu và sản phẩm VLXD.

-  Phối hợp tham gia trong công tác thiết kế chế tạo các thiết bị, dụng cụ dùng trong phòng thí nghiệm VLXD.

-  Thực hiện các nhiệm vụ Viện giao phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực VLXD theo sự chỉ đạo và yêu cầu của Bộ xây dựng:

Tổ chức thực hiện biên soạn các quy chuẩn, tiêu chuẩn về VLXD;

Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên sử dụng vốn ngân sách Nhà nước;

Tham gia nghiên cứu chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển trong lĩnh vực VLXD.

-  Thực hiện thử nghiệm, kiểm định các chỉ tiêu kỹ thuật của nguyên, nhiên liệu, sản phẩm VLXD, môi trường sản xuất VLXD:

Làm đầu mối triển khai hoạt động của phòng thí nghiệm VILAS 003 dưới sự chỉ đạo thống nhất của Viện trưởng; 

Tổ chức quản lý, vận hành thiết bị, nhất là khai thác hiệu quả các thiết bị hiện đại phục vụ công tác nghiên cứu KHCN.

-  Thực hiện công tác đánh giá chất lượng VLXD của các cơ sở sản xuất, các nguyên vật liệu VLXD trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

-  Thực hiện các nhiệm vụ Viện giao trong công tác đào tạo của Viện:

Tham gia đào tạo, bồi dưỡng sau đại học theo chuyên ngành;

Tổ chức đào tạo kỹ thuật viên, thí nghiệm viên kiểm định chất lượng VLXD.

-  Thực hiện các nhiệm vụ Viện giao trong việc triển khai các chương trình hợp tác trong và ngoài nước về nghiên cứu khoa học, tư vấn đào tạo và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực thí nghiệm kiểm định VLXD. 

-  Quản lý về tổ chức và bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ chính sách đối với CBVC của đơn vị theo phân cấp của Viện. 

-  Quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản và cơ sở vật chất thuộc phạm vi quản lý của đơn vị theo quy định hiện hành của Viện. 

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

Liên hệ:

     Trung tâm Kiểm định Vật liệu xây dựng
     Địa chỉ: 235 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, TP. Hà Nội.
     ĐT: 024 38582217 
     Website: https://vibm.vn
     E-mail: vienvlxd@vibm.vn

Thăm dò ý kiến

Lĩnh vực nào bạn quan tâm nhiều nhất trên website?OK  Kết quả