Phòng tổ chức hành chính

Ngày 29/02/2024 05:20

Chưa có ảnh

Chức năng

Phòng TC-HC có chức năng tư vấn giúp Lãnh đạo Viện thống nhất quản lý các lĩnh vực công tác: Tổ chức, cán bộ (TCCB); hành chính, quản trị (HCQT) của cơ quan và tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ Viện giao thuộc các lĩnh vực công tác trên.

Nhiệm vụ

-  Tham gia bộ máy quản lý của Viện, đề xuất kế hoạch, các giải pháp thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công tác: Tổ chức cán bộ, hành chính quản trị theo sự chỉ đạo thống nhất của Lãnh đạo Viện;

-  Tham gia bộ máy phục vụ quản lý của Viện, giúp Lãnh đạo Viện đảm bảo bộ máy phục vụ quản lý hoạt động thông suốt, có hiệu quả trong các mặt công tác:

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công tác Tổ chức cán bộ của cơ quan;

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Hành chính quản trị của cơ quan.

-  Tổ chức thực hiện một số loại hình phục vụ chung trong cơ quan (công tác vận tải, bảo vệ, tạp vụ vv…);

-  Quản lý CBVC thuộc biên chế của đơn vị theo phân cấp quản lý hiện hành của Viện;

-  Là đầu mối thực hiện công tác phòng chống tham nhũng của Viện:

Thực hiện nhiệm vụ phòng chống tham nhũng theo quy định của Pháp luật và của Bộ Xây dựng;

Báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác phòng chống tham nhũng về Bộ Xây dựng theo quy định.

-  Quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản và cơ sở vật chất được Viện giao theo quy định hiện hành chủa cơ quan;

-  Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.


Liên hệ:

     Phòng Tổ chức - Hành chính

     Địa chỉ: 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
     Điện thoại: 024. 38582217 (115)
     Fax: 024. 38581112
     Website: https://vibm.vn  

Thăm dò ý kiến

Lĩnh vực nào bạn quan tâm nhiều nhất trên website?OK  Kết quả