Họp nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn “Thử nghiệm phản ứng với lửa – Tốc độ giải phóng nhiệt lượng, sinh khói và suy giảm khối lượng – Phần 1: Tốc độ giải phóng nhiệt lượng (phương pháp côn nhiệt lượng) và tốc độ sinh khói (đo theo phương pháp động)”

16/06/2017
Ngày 14/6/2017 Hội đồng Khoa học kỹ thuật Viện Vật liệu xây dựng (VLXD) họp nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Thử nghiệm phản ứng với lửa – Tốc độ giải phóng nhiệt lượng, sinh khói và suy ...
Xem tiếp

Họp nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn “Đánh giá tính độc hại đối với sức khỏe con người của các sản phẩm khí sinh ra khi cháy”

16/06/2017
Ngày 14/6/2017 Hội đồng Khoa học kỹ thuật Viện Vật liệu xây dựng (VLXD) họp nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Đánh giá tính độc hại đối với sức khỏe con người của các sản phẩm khí sinh ra ...
Xem tiếp

Họp nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn “Thuật ngữ định nghĩa cho các sản phẩm đốt than”

15/06/2017
Ngày 13/6/2017 Hội đồng Khoa học kỹ thuật Viện Vật liệu xây dựng (VLXD) họp nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Thuật ngữ định nghĩa cho các sản phẩm đốt than” mã số RD 123-16TX do ThS. Khổng ...
Xem tiếp

Họp nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn “Chất lượng đất – Xác định hệ số thấm của vật liệu xốp bão hòa sử dụng thiết bị đo độ thấm màng linh hoạt”

14/06/2017
Ngày 13/6/2017 Hội đồng Khoa học kỹ thuật Viện Vật liệu xây dựng (VLXD) họp nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Chất lượng đất – Xác định hệ số thấm của vật liệu xốp bão hòa sử dụng thiết bị ...
Xem tiếp

Họp nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn “Phương pháp thử chiết nhanh sự rò rỉ khuyếch tán từ chất thải đã đóng rắn và chương trình máy tính mô phỏng sự khuếch tán, quá trình chiết gián đoạn từ mẫu chất thải hình trụ”

14/06/2017
Ngày 13/6/2017 Hội đồng Khoa học kỹ thuật Viện Vật liệu xây dựng (VLXD) họp nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Phương pháp thử chiết nhanh sự rò rỉ khuếch tán từ chất thải đã đóng rắn và ...
Xem tiếp

Bộ Xây dựng Ban hành chỉ dẫn kỹ thuật xỉ gang và xỉ thép sử dụng làm vật liệu xây dựng

31/05/2017
Ngày 16/5/2017, Bộ Xây dựng ra Quyết định số 430/QĐ-BXD ban hành “Chỉ dẫn kỹ thuật xỉ gang và xỉ thép sử dụng làm vật liệu xây dựng”. Chỉ dẫn kỹ thuật này áp dụng cho việc phân loại, nhận biết tính ...
Xem tiếp

Đoàn thanh niên VIBM tổ chức chương trình “Nâng bước tới trường” tại tỉnh Yên Bái

23/05/2017
Thực hiện theo đúng kế hoạch, ngày 19/5/2017, Đoàn Thanh niên (ĐTN) Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) đã phối hợp cùng ĐTN Bộ Xây dựng tổ chức chuyến thiện nguyện tại Yên Bái, nhằm giáo dục truyền thống, ...
Xem tiếp

Họp nghiệm thu dự thảo báo cáo “Xây dựng tiêu chí và quy trình chứng nhận sản phẩm xanh cho ngành sản xuất vật liệu xây dựng”

22/05/2017
Ngày 22/5/2017 Viện Vật liệu xây dựng (VLXD) đã tổ chức họp nghiệm thu Dự thảo báo cáo “Xây dựng tiêu chí và quy trình chứng nhận sản phẩm xanh cho ngành sản xuất vật liệu xây dựng” do ThS. Lê Cao ...
Xem tiếp

Họp nghiệm thu Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Vật liệu xảm dạng latex – Yêu cầu kỹ thuật”

21/05/2017
Ngày 18/5/2017 Hội đồng Khoa học kỹ thuật Viện Vật liệu xây dựng (VLXD) họp nghiệm thu Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Vật liệu xảm dạng latex – Yêu cầu kỹ thuật”mã số TC 40-16 do ThS. Vũ Ngọc Quí ...
Xem tiếp

Họp nghiệm thu Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Chất biến tính polyme dạng bột và dạng latex trong vữa và bê tông xi măng – Yêu cầu kỹ thuật”

21/05/2017
Ngày 18/5/2017 Hội đồng Khoa học kỹ thuật Viện Vật liệu xây dựng (VLXD) họp thông qua Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Chất biến tính polyme dạng bột và dạng latex trong vữa và bê tông xi măng – Yêu ...
Xem tiếp