Nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Hiệu suất nhiệt của cửa sổ, cửa đi và kết cấu che nắng – Tính toán chi tiết”

07/06/2016
Ngày 03/6/2016 Hội đồng Khoa học kỹ thuật Viện Vật liệu xây dựng (VLXD) họp nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Hiệu suất nhiệt của cửa sổ, cửa đi và kết cấu che nắng – Tính toán chi tiết” do ...
Xem tiếp

Nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Chất dẻo xốp cứng – Vật liệu cách nhiệt trong xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật”

23/05/2016
Ngày 19/5/2016 Hội đồng Khoa học kỹ thuật Viện Vật liệu xây dựng (VLXD) họp nghiệm thudự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Chất dẻo xốp cứng – Vật liệu cách nhiệt trong xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật” mã số ...
Xem tiếp

Nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Chất dẻo xốp – Xác định đặc tính cháy theo phương ngang của mẫu thử khi tiếp xúc với ngọn lửa nhỏ”

20/05/2016
Ngày 19/5/2016 Hội đồng Khoa học kỹ thuật Viện Vật liệu xây dựng (VLXD) họp nghiệm thudự thảo tiêu chuẩn quốc “Chất dẻo xốp – Xác định đặc tính cháy theo phương ngang của mẫu thử khi tiếp xúc với ...
Xem tiếp

Nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Sơn bột gốc xi măng”

13/05/2016
Ngày 12/5/2016 Hội đồng Khoa học kỹ thuật Viện Vật liệu xây dựng (VLXD) họp nghiệm thudự thảo tiêu chuẩn quốc gia“Sơn bột gốc xi măng”mã số TC 34-15 do KS. Vũ Thị Duyên làm chủ nhiệm dự án. ...
Xem tiếp

Nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Các thử nghiệm phản ứng với lửa – Khả năng bắt cháy của vật liệu liệu xây dựng dưới tác động trực tiếp của ngọn lửa”

03/05/2016
Ngày 28/4/2016 Hội đồng Khoa học kỹ thuật Viện Vật liệu xây dựng (VLXD) họp nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn quốc gia“Các thử nghiệm phản ứng với lửa – Khả năng bắt cháy của vật liệu liệu xây dựng ...
Xem tiếp

Nghiệm thu dự thảo soát xét tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5730:2008 “Sơn alkyd – Yêu cầu kỹ thuật chung”

28/04/2016
Ngày 26/4/2016 Hội đồng Khoa học kỹ thuật Viện Vật liệu xây dựng (VLXD) họp nghiệm thu soát xét tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5730:2008 “Sơn alkyd – Yêu cầu kỹ thuật chung” mã số TC 23-15 do ThS. Trịnh ...
Xem tiếp

Nghiệm thu dự thảo soát xét tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8652:2012 “Sơn tường dạng nhũ tương – Yêu cầu kỹ thuật”

27/04/2016
Ngày 26/4/2016 Hội đồng Khoa học kỹ thuật Viện Vật liệu xây dựng (VLXD) họp nghiệm thu soát xét tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8652:2012 “Sơn tường dạng nhũ tương – Yêu cầu kỹ thuật” mã số TC 61-15 do ...
Xem tiếp

Nghiệm thu Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia: “Vòi vệ sinh – Dây sen cho vòi vệ sinh sử dụng hệ thống cấp nước kiểu 1 và kiểu 2”

19/04/2016
Ngày 14/4/2016 Hội đồng Khoa học kỹ thuật Viện Vật liệu xây dựng (VLXD) đã họp nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Vòi vệ sinh – Dây sen cho vòi vệ sinh sử dụng hệ thống cấp nước kiểu 1 và ...
Xem tiếp

Nghiệm thu dự thảo soát xét tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5691:2000 “Xi măng poóc lăng trắng”

19/04/2016
Ngày 15/4/2016 Hội đồng Khoa học kỹ thuật Viện Vật liệu xây dựng (VLXD) họp nghiệm thu soát xét tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5691:2000 “Xi măng poóc lăng trắng” mã số TC 46-15 do ThS. Nguyễn Văn Hoan ...
Xem tiếp

Nghiệm thu cấp Viện dự thảo tiêu chuẩn quốc gia: “Gạch gốm ốp, lát – Định nghĩa, phân loại, đặc tính kỹ thuật và ghi nhãn” và “Gạch gốm ốp, lát đùn dẻo – Yêu cầu kỹ thuật”

07/04/2016
Ngày 05/4/2016 Hội đồng Khoa học kỹ thuật Viện Vật liệu xây dựng (VLXD) đã họp nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Gạch gốm ốp, lát – Định nghĩa, phân loại, đặc tính kỹ thuật và ghi nhãn” mã ...
Xem tiếp