Họp nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn “Phương pháp thử chiết nhanh sự rò rỉ khuyếch tán từ chất thải đã đóng rắn và chương trình máy tính mô phỏng sự khuếch tán, quá trình chiết gián đoạn từ mẫu chất thải hình trụ”

14/06/2017
Ngày 13/6/2017 Hội đồng Khoa học kỹ thuật Viện Vật liệu xây dựng (VLXD) họp nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Phương pháp thử chiết nhanh sự rò rỉ khuếch tán từ chất thải đã đóng rắn và ...
Xem tiếp

Bộ Xây dựng Ban hành chỉ dẫn kỹ thuật xỉ gang và xỉ thép sử dụng làm vật liệu xây dựng

31/05/2017
Ngày 16/5/2017, Bộ Xây dựng ra Quyết định số 430/QĐ-BXD ban hành “Chỉ dẫn kỹ thuật xỉ gang và xỉ thép sử dụng làm vật liệu xây dựng”. Chỉ dẫn kỹ thuật này áp dụng cho việc phân loại, nhận biết tính ...
Xem tiếp

Đoàn thanh niên VIBM tổ chức chương trình “Nâng bước tới trường” tại tỉnh Yên Bái

23/05/2017
Thực hiện theo đúng kế hoạch, ngày 19/5/2017, Đoàn Thanh niên (ĐTN) Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) đã phối hợp cùng ĐTN Bộ Xây dựng tổ chức chuyến thiện nguyện tại Yên Bái, nhằm giáo dục truyền thống, ...
Xem tiếp

Họp nghiệm thu dự thảo báo cáo “Xây dựng tiêu chí và quy trình chứng nhận sản phẩm xanh cho ngành sản xuất vật liệu xây dựng”

22/05/2017
Ngày 22/5/2017 Viện Vật liệu xây dựng (VLXD) đã tổ chức họp nghiệm thu Dự thảo báo cáo “Xây dựng tiêu chí và quy trình chứng nhận sản phẩm xanh cho ngành sản xuất vật liệu xây dựng” do ThS. Lê Cao ...
Xem tiếp

Họp nghiệm thu Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Vật liệu xảm dạng latex – Yêu cầu kỹ thuật”

21/05/2017
Ngày 18/5/2017 Hội đồng Khoa học kỹ thuật Viện Vật liệu xây dựng (VLXD) họp nghiệm thu Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Vật liệu xảm dạng latex – Yêu cầu kỹ thuật”mã số TC 40-16 do ThS. Vũ Ngọc Quí ...
Xem tiếp

Họp nghiệm thu Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Chất biến tính polyme dạng bột và dạng latex trong vữa và bê tông xi măng – Yêu cầu kỹ thuật”

21/05/2017
Ngày 18/5/2017 Hội đồng Khoa học kỹ thuật Viện Vật liệu xây dựng (VLXD) họp thông qua Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Chất biến tính polyme dạng bột và dạng latex trong vữa và bê tông xi măng – Yêu ...
Xem tiếp

Họp nghiệm thu Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Sơn và vécni - Lớp phủ hoạt tính chống cháy cho nền kim loại – Định nghĩa, yêu cầu, đặc tính và ghi nhãn”

17/05/2017
Ngày 16/5/2017 Hội đồng Khoa học kỹ thuật Viện Vật liệu xây dựng (VLXD) họp nghiệm thu Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Sơn và vécni - Lớp phủ hoạt tính chống cháy cho nền kim loại – Định nghĩa, yêu ...
Xem tiếp

Họp nghiệm thu Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Sơn phản xạ ánh sáng mặt trời dùng cho mái nhà”

16/05/2017
Ngày 16/5/2017 Hội đồng Khoa học kỹ thuật Viện Vật liệu xây dựng (VLXD) họp nghiệm thu Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Sơn phản xạ ánh sáng mặt trời dùng cho mái nhà” mã số TC 36-16 do ThS. Trịnh Thị ...
Xem tiếp

Họp nghiệm thu dự thảo soát xét TCVN 8526:2009 “Tấm thạch cao – Yêu cầu kỹ thuật”

12/05/2017
Ngày 11/5/2017 Hội đồng Khoa học kỹ thuật Viện Vật liệu xây dựng (VLXD) họp nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Tấm thạch cao – Yêu cầu kỹ thuật” mã số TC 52-16 do KS. Ninh Xuân Thắng làm chủ ...
Xem tiếp

Họp nghiệm thu Dự thảo soát xét TCVN 7737:2007 “Kính xây dựng – Phương pháp xác định độ xuyên quang, độ phản quang, tổng năng lượng bức xạ mặt trời truyền qua và độ xuyên bức xạ tử ngoại”

11/05/2017
Ngày 10/5/2017 Hội đồng Khoa học kỹ thuật Viện Vật liệu xây dựng (VLXD) họp nghiệm thu Dự thảo soát xét TCVN 7737:2007 “Kính xây dựng – Phương pháp xác định độ xuyên quang, độ phản quang, tổng năng ...
Xem tiếp